Dansk Arbejdsgiverforening har den 26. november 2014 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven

Med aftalen om Finanslov 2015 har Regeringen, SF og Enhedslisten besluttet at afvikle kravet om gensidig forsørgelsespligt for samlevende.

Forslaget vil årligt koste det danske samfund 600 mio. kr., og 1.100 færre danskere vil have et job som konsekvens af ændringen. Alene af disse grunde er

Dansk Arbejdsgiverforening modstandere af forslaget.

Danmark har brug for at lave omfattende reformer, der løfter væksten, bringer flere danskere i arbejde og som sikrer, at de offentlige finanser ikke i en lang årrække vil have meget store underskud.

Det konkrete forslag bringer Danmark længere væk fra en løsning af landets udfordringer, hvilket i sig selv gør forslaget uhensigtsmæssigt. Danmark har brug for flere reformer – ikke at vedtagne reformer rulles baglæns, som det er tilfældet med forslaget.

Forslaget indebærer, at personer, der har en samlever, som tjener penge nok til at forsørge både sig selv og samleveren, nu ikke længere er forpligtet til dette.

Selv om parret kunne forsørge sig selv, skal disse mennesker nu have adgang til offentlige ydelser. Det indebærer, at der bliver flyttet midler til personer, som kunne klare sig selv. Det er uforståeligt, at midlerne ikke i stedet anvendes på personer, der ikke kan klare sig selv og på at gøre Danmark mere konkurrencedygtigt, så der kan skabes flere arbejdspladser til danskerne.

Forslaget har karakter af borgerløn og indebærer, at alene personer, der er gift, skal forsørge hinanden. Sondringen mellem samliv i form af ægteskab og samliv uden ægteskab forekommer arbitrær i et moderne samfund.

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
26. november 2014