Dansk Arbejdsgiverforening har den 26. november 2014 svaret STAR Logo

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høring vedrørende udkast til forslag til lov ændring af lov om aktiv socialpolitik

(Enlig-forsørgersats til unge med anbragte børn og mulighed for arbejdsindtægter på op til 24.000 kr. årligt uden fradrag for unge på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Med aftalen om satspuljen for 2015 har aftalepartierne besluttet at bruge 120 mio. kr. over fire år på at sikre enlige under 30 år, hvis barn er anbragt uden for hjemmet, ret til kontanthjælp som enlig forsørger.

Den konkrete persongruppe skal altså have ret til ydelse for forsørgere, selv om de ikke er forsørgere, hvilket i sig selv er ulogisk.

Med den høje forsørgersats i kontanthjælpssystemet bliver tilskyndelse for de pågældende personer til at tage et arbejde væsentlig svækket, hvilket er uhensigtsmæssigt.

Danmark har brug for, at tilskyndelse til arbejde bliver styrket sammenlignet med at modtage offentlige ydelser.

Forslaget er et skridt i den forkerte retning og bør derfor ikke gennemføres.

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
26. november 2014