Dansk Arbejdsgiverforening har den 31. oktober 2014 svaret Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser i sagen om

Høring over udkast til ændring af SVU-loven

Under henvisning til Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående
Uddannelsers brev af 3. oktober 2014 skal Dansk Arbejdsgiverforening (DA) hermed afgive sit høringssvar.

DA finder det positivt, at reglerne for at modtage SVU forenkles og at reglerne for at modtage SVU til forskellige typer af uddannelser harmoniseres. DA finder, at regelforenklingen kan lette vejledningen og administrationen af ordningen, herunder at give mulighed for at understøtte SVU-ordningen digitalt.

DA skal opfordre til, at der findes en løsning, hvor ansøgning om SVU integreres i et digitalt system, som kan tilgås fra Efteruddannelse.dk, således, at der skabes enkelhed og gennemskuelighed for virksomhederne i brugen af de forskellige uddannelsesordninger og SVU.

DA noterer sig, at a-kassernes mulighed for at virke som SVU-administrator bortfalder, så muligheden for at opretholde viden og erfaringsgrundlag forbedres og således sikre at ordningen foregår professionelt og effektivt.

KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
31. oktober 2014