KonfliktStatistik 3. kvartal 2014

  • Lavt konfliktomfang i 3. kvartal

I 3. kvartal 2014 var der 30 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 637 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 20,4 personer og var af 1,4 dags varighed. Konfliktomfanget var dermed det laveste i noget kvartal helt tilbage til 1991, hvor statistikken startede i sin nuværende form.

Der var otte arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 3. kvartal 2014, hvilket svarer til 27 pct. af alle arbejdsstandsninger. Det resulterede i 111 tabte arbejdsdage, omfattede i gennemsnit 16,3 personer og var af 0,6 dags varighed.

Tabellen i Læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsstandsninger i alt samt arbejdsstandsninger begrundet i lønspørgsmål siden 2010.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 3. kvartal 2014 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
Publiceret:
4. december 2014
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version