Elever bør udnytte uddannelsesgaranti

Flere elever skal gøre brug af praktikpladscentrene, så eleverne ikke går i stå med deres erhvervsuddannelse.

Nye tal fra Undervisningsministeriet for oktober 2014 viser, at 4.300 elever har sagt nej tak til skolepraktik og har fravalgt at fortsætte deres uddannelse. Ca. 6.300 elever har taget imod tilbuddet og er nu i gang med skolepraktik i et praktikcenter. Mange af disse elever vil få en praktikplads på en virksomhed på et senere tidspunkt.

Over 90 pct. af erhvervsuddannelseseleverne er i dag i gang med virksomhedspraktik. Det svarer til mere end 72.000 igangværende praktikpladser.

Chefkonsulent Maria Bille Høeg:

Det er en uklog beslutning at sige nej til praktik i et praktikcenter. Mange faglige kompetencer kan tilegnes på et praktikcenter. Det er derfor stærkt beklageligt, at 4.300 stopper på deres uddannelse og ikke tager imod tilbuddet om skolepraktik. For langt de fleste af de elever, der har været i skolepraktik og gennemført deres erhvervsuddannelse, har også været forbi en praktikvirksomhed i løbet af deres uddannelse. De færdiguddannede elever har opnået de kompetencer, der kun kan læres i virksomhedspraktik, såsom omgang med kollegaer, tilpasning til kundernes behov osv.

Vi har en uddannelsesgaranti, og det er vigtigt at få skabt et billede af, at der er god mulighed for at fortsætte uddannelsen i et praktikcenter. Erhvervsskolerne bør rådgive eleverne, så de bliver opmærksomme på de ledige praktikmuligheder i andre erhvervsuddannelser, og på de muligheder de har for at fortsætte i et beslægtet fag.

Mere viden

Undervisningsministeriet: Nye praktikpladstal oktober 2014

Uddannelse
8. december 2014
KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
LÆS MERE
Mere viden