Dansk Arbejdsgiverforening har den 9. december 2014 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Forslag til ændring af bekendtgørelse om arbejdsgivers anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med arbejdsgivers deltagelse i et jobafklaringsforløb

Arbejdsgiversiden i Beskæftigelsesrådet (BER) har gennem Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg modtaget høring om forslag til ændring af bekendtgørelse om arbejdsgivers anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med arbejdsgivers deltagelse i et jobafklaringsforløb.

Arbejdsgiversiden i BER har følgende bemærkning til høringen.

Arbejdsgiversiden i BER er uforstående overfor formuleringen af § 2, stk. 3, hvor det fremgår, at arbejdsgiveren vil modtage en nedsat refusion i arbejdsgiverperioden ved en § 55 eller § 56 aftale.

Arbejdsgiversiden i BER mener, at formulering strider i mod lovgivningen. I § 56 fremgår det, at en arbejdsgiver kan ved aftale med en lønmodtager opnå ret til fra kommunen at få refusion med et beløb, der svarer til de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de første 30 kalenderdage af sygefraværet. Tilsvarende i § 55 fremgår det, at en privat arbejdsgiver kan tegne en forsikring, som giver arbejdsgiveren ret til fra lønmodtagerens 2. fraværsdag at få refunderet et beløb fra kommenen, som svarer til de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren.

Det er med andre ord arbejdsgiverens sygedagpengeforpligtelse, som dækkes af § 55 og 56, hvilket tydeligt fremgår af lovens ordlyd og praksis. Det vil derfor være i strid med loven at gøre refusion i disse situationer afhængig af, hvad kommunen skal betale i jobafklaringsydelse, da § 55 og 56 er ordninger, der dækker arbejdsgiverens forpligtelser.

KONTAKT
Publiceret:
10. december 2014