Dansk Arbejdsgiverforening har den 8. december 2014 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager - som følge af udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet

Arbejdsgiversiden i BER (DA og Lederne) har modtaget høring i Beskæftigelsesrådet om bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager - som følge af udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet.

Arbejdsgiverne har følgende bemærkninger.

Fasttrack-ordningen, § 3

For at sikre, at virksomhederne ikke kommer til at sidde med tvivlsspørgsmål ved udfyldelsen af fasttrack-ordning, er det afgørende, at udformning bliver enkel og nem at bruge, f.eks. et kliksystem.

Samtidig er erfaringerne fra arbejdet omkring mulighedserklæringen, at det er afgørende, at virksomheder har adgang til forklarende vejledning om de konkrete spørgsmål, der indgår i fasttracket. Herudover er det afgørende, at der udformes klare og dækkende pop-up-meddelelser i NemRefusion, der gør det fuldstændig tydeligt, om en arbejdsgiver f.eks. har indberettet oplysningerne korrekt til kommunen. Arbejdsgiversiden foreslår, at dette indarbejdes i den kommende digitale løsning.

Sager hvor sygemeldte anmoder om tidlig opfølgning, § 7

Arbejdsgiversiden i BER foreslår, at arbejdsgiveren orienteres om, at en medarbejder har benyttet fasttracket på samme måde, som en medarbejder orienteres om, at en arbejdsgiver har benyttet fasttracket. Det er nødvendigt, at arbejdsgiveren orienteres herom, så arbejdspladsen kan indarbejde dette i indsatsen overfor sygemeldte.

Indhold i og anvendelse af lægeattest, § 15

Arbejdsgiversiden i BER foreslår, at ministeriet vurderer om formuleringer vedrørende lægens evt. bemærkninger om muligheder for at påtage sig et nyt arbejde, er i overensstemmelse med ansættelsesretlige principper og lovgivning.

Digital booking af samtale m.m., § 17

Arbejdsgiversiden i BER imødeser, at digitalbooking af samtaler m.m. kan lede til misforståelser om, at det sidestilles med en indkaldelse fra kommunen. Arbejdsgiversiden i BER skal derfor opfordrer til, at der er en meget tydelig vejledning herom.

KONTAKT
Publiceret:
10. december 2014