Arbejdsmarkedsrapport 2014

Rapporten [PDF]

Indhold

Sammenfatning [PDF]

Kap. 1: Arbejde, sundhed og livstil [PDF]

Kap. 2: Trivslen på danske arbejdspladser [PDF]

Kap. 3: Når skaden er sket [PDF]

Kap. 4: Organisering og udgifter i arbejdsmiljøsystemet [PDF]

Kap. 5 Arbejdsmarkedet i tal [PDF]

Litteraturliste [PDF]

Resumé

Det er godt at have et job – især ét man er tilfreds med. Næsten alle beskæftigede i Danmark er tilfredse med deres arbejdsforhold. Mere end hver anden er meget tilfreds. Det gør os danskere blandt dem i verden, der er gladest for vores arbejde.

De fleste oplever deres arbejde som meningsfuldt. Samarbejdet med kollegaer og ledelse er som regel godt, og der er få konflikter på arbejdet. Det er også sikkert at gå på arbejde – lige så sikkert som at holde fri.

Det er bare ikke altid det billede, der bliver tegnet i den offentlige debat, hvor arbejde alt for sjældent bliver fremhævet som kilden til et godt liv og et godt helbred. Stik imod realiteten bliver arbejdspladsen fremhævet som et farligt sted, hvor risikoen for stress, nedslidning og arbejdsskader er stor.

Virkeligheden er, at omfanget af alvorlige arbejdsskader er lavt i forhold til, hvor mange mennesker der går på arbejde hver dag. Vi kan næppe helt undgå skader. De er et vilkår, når mennesker arbejder og arbejder sammen, ligesom der også sker skader, når vi holder fri.

Vi har et arbejdsskadesystem, der tager hånd om dem, der kommer til skade, mens de er på arbejde. Men systemet har desværre også den bi-effekt, at mennesker, der har anmeldt en arbejdsskade og får den afvist, kommer længere væk fra arbejdsmarkedet.

Hvis man er uden job, kan ens fysiske og psykiske helbred blive forringet, og dermed får man også en lavere livskvalitet. Det er hverken godt for den enkelte eller for samfundet.

Heldigvis har vi i Danmark gode muligheder for at finde et job, der passer til vores respektive evner og kapacitet, for vi har høj dynamik på arbejdsmarkedet med mange jobskift. Og vi har hver især ansvaret for at tage vare på vores helbred, så vi kan klare vores job bedst muligt.

Dansk Arbejdsgiverforening vil med Arbejdsmarkedsrapport 2014 sætte fokus på den høje trivsel på danske arbejdspladser samt sikkerheden og sundheden på arbejde, og hvad det kan betyde at miste sit job.

Rapporten kan bestilles hos DA Forlag. Prisen for ikke-medlemmer er 152 kr. ekskl. ekspedition, porto og moms

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Daglig leder af Direktionssekretariatet
Christina Bjørnbak Hallstein
33 38 94 84
cbh@da.dk
Publiceret:
16. december 2014