Dansk Arbejdsgiverforening har den 5. december 2014 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af udstationeringsloven (fordobling af bødeniveau ved gentagen overtrædelse af anmeldelsespligten i RUT)

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) kan ikke støtte lovforslaget, som er en udmøntning af finanslovsaftalen mellem regeringen og dets støttepartier.

DA er enig i, at det er af stor betydning, at manglende overholdelse af anmeldelsespligten bliver sanktioneret effektivt. DA finder dog ikke, at der er belæg for nødvendigheden af den foreslåede forhøjelse af bødeniveauet.

DA finder det af større betydning, at det bliver sikret, at bøder rent faktisk bliver betalt eller inddrevet, herunder i udlandet.

Endelig skal DA bemærke, at man er principielt betænkelig over for Arbejdstilsynets mulighed for administrative bødepålæg for overtrædelse af anmeldelsesreglerne i RUT.

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
17. december 2014