Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. januar 2015 svaret Justitsministeriet i sagen om

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold

Høringssvaret i PDF-format.

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er bekendt med de stramme tidsrammer, som analysegruppen arbejder under, men skal alligevel påpege den korte høringsfrist set i lyset af det ikke ukomplicerede retlige stof og konsekvenser i dansk ret. De underliggende bilag, der bliver henvist til, og som har dannet baggrund for dansk stillingtagen, er således præget af, at forslagene i beslutningsfasen er omfattet af det danske forbehold, hvorfor der ofte er behov for en konkret analyse for endelig stillingtagen.

DA kan oplyse, at DA støtter de politiske overvejelser om ændring af det danske retsforbehold. Overordnet finder DA, at Danmark også på det retspolitiske område skal deltage på fuldt niveau i den Europæiske Union.

DA har alene gennemgået de pågældende retsakter med henblik på særligt det sociale/arbejdsretlige område på baggrund af høringen til brug for analyse-gruppen.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
15. januar 2015
LÆS MERE
Høringssvar af 12. januar 2015