Gode men utilstrækkelige forslag fra Carsten Koch-udvalget

Kun en tredjedel kommer ud på arbejdsmarkedet under integrationsperioden. Skal succesraten løftes væsentligt, må systemet ændres betydeligt mere, end udvalget lægger op til.

Carsten Koch-udvalget har i dag offentliggjort en delrapport om, hvordan integrationen på arbejdsmarkedet kan blive bedre for de nyankomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der er omfattet af integrationsprogrammet.

Delrapporten er første aflevering af Carsten Koch-udvalgets arbejde om, hvordan ikke-arbejdsmarkedsparate kan hjælpes ind på arbejdsmarkedet.

Udvalgets anbefalinger består af bl.a. af følgende elementer:

  • Den virksomhedsrettede indsats skal være en obligatorisk del af integrationsprogrammet
  • Kravet om et 37-timers integrationsprogram om ugen ophæves
  • Varigheden af integrationsprogrammet nedsættes fra 3 til 2 år
  • Elementer fra den generelle beskæftigelsesindsats så som mentorstøtte, en koordinerende sagsbehandler og rehabiliteringsteam skal opprioriteres i integrationsindsatsen
  • Danskundervisning skal i højere grad ske på arbejdspladsen
  • Afklaring af den enkelte nytilkomne udlænding inden for en måned med realkompetencevurdering og mulighed for et hurtigt forløb - ”fast track”
  • Der skal igangsættes forsøg med kommunale partnerskaber, hvor virksomhederne skal tage et aktivt ansvar for en bedre integration

Delrapporten beskæftiger sig alene med indsatsen for de nyankomne. Hovedparten af flygtningene og de familiesammenførte har været her i mange år og er endnu langt fra integreret på arbejdsmarkedet. Carsten Koch-udvalgets anbefalinger vedrørende denne gruppe medtages først i den endelige rapport

Chefkonsulent Berit Toft Fihl:

”Rapporten viser, at kun hver tredje kommer ud på arbejdsmarkedet i løbet af integrationsperioden. Det kan ingen være tilfredse med.

Carsten Koch-udvalget har brugbare forslag til at få flere til at være selvforsørgende, men forslagene er naturligvis begrænsede til det snævre felt, som udvalget er blevet bedt om at undersøge. Hvis der for alvor skal rykkes på flygtninge og familiesammenførtes selvforsørgelse, så skal der spilles på hele klaviaturet. Det håber vi, at vi kommer til at høre, når regeringen snart kommer med sit udspil.

Det er positivt, at udvalget foreslår, at integrationsindsatsen i højere grad kommer til at bygge på, at flygtninge og familiesammenførte skal ud på virksomhederne. Undersøgelser viser, at denne type af indsats bringer den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job. Men hvis det skal lykkes at få ikke-vestlige udlændinge – hvoraf mange ikke umiddelbart er parate til job – ud på virksomhederne, er det helt afgørende, at jobcentrene tager et større lederskab og ansvar for at knytte kontakten mellem den enkelte udlænding og virksomheden.

Samtidig er det uhensigtsmæssigt, at indsatsen under integrationsprogrammet ikke længere skal være på fuld tid svarende til en 37-timers uge. Det vil betyde en dårligere udnyttelse af den første integrationsperiode – især hvis de økonomiske incitamenter hos den enkelte og i kommunerne ikke understøtter fuld deltagelse i danskuddannelse og hurtig selvforsørgelse.

Netop økonomiske incitamenter er en væsentlig mangel i udspillet. Dels står det hen i det uvisse, hvordan styringsmekanismerne så som refusionssatser og rådighedslofter m.v. i en række af forslagene skal fastsættes. Dels forholder delrapporten sig ikke til de økonomiske incitamenter, som den enkelte udlænding har til at komme i beskæftigelse i form af forsørgelsesydelser og diverse tillæg.”

Mere viden: Ekspertgruppens delrapportering om integrationsindsatsen for nyankomne flygtninge og familiesammenførte

Arbejdsmarked
20. januar 2015
KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
LÆS MERE
Mere viden