Brug for større indsats fra erhvervsskoler, hvis praktikpotentiale skal indfries

Teoretisk studie viser, at der kunne være 34.000 flere praktikmuligheder, hvis alle virksomheder ansatte lige så mange elever som de virksomheder, der allerede ansætter elever og som de i øvrigt deler rammevilkår med.

Undersøgelsen viser også, hvor stor forskel der er på de enkelte erhvervsskolers succes med at skaffe praktikpladser.

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort en analyse af praktikpladser på erhvervsuddannelserne. Analysen omfatter praktikpladspotentialet og en benchmarking af erhvervsskolernes praktikpladsformidling.

Analysen, der er udarbejdet af Deloitte, anslår, at der findes godt 34.000 uudnyttede praktikmuligheder i danske virksomheder. Praktikmulighederne kan være både korte og lange praktikforløb, hvor eleven f.eks. indgår en kort uddannelsesaftale med en virksomhed eller kommer i virksomhedspraktik som element i en skoleaftale, der omfatter praktik i et praktikcenter.

Tidligere undersøgelser har kun omfattet virksomheder med mindst én faglært og fire ansatte. Denne undersøgelse tager også virksomheder med, der kun har én ansat, når denne er faglært.

Samtidig viser analysen, at der er store forskelle på, hvor gode erhvervsskolerne er til at få elever i praktik hos en virksomhed. På nogle erhvervsskoler kommer over 90 pct. af eleverne i praktik hos en virksomhed, mens det på andre skoler er helt ned til kun en femtedel af eleverne, som kommer i praktik.

Analysen viser, at nogle skoler får væsentligt flere elever i praktik end skolernes rammevilkår tilsiger. Skolernes rammevilkår defineres ud fra en række karakteristika ved eleverne, og arbejdsmarkedet i skolernes nærområde.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

De 34.000 nye praktikpladsmuligheder er desværre ikke lavt hængende frugter.

Erhvervsskolernes praktikopsøgende indsats skal være af en helt anden kaliber, hvis potentialet skal indfries.

Opgørelsen peger bl.a. på, at i mere end 90 pct. at de knap 75.000 virksomheder, der i dag ikke har elever, men forventes at kunne ansætte elever, er potentialet mindre end en fuldtidsansat elev. Det betyder, at knap 70.000 virksomheder, der i dag ikke har elever, skal kontaktes, hvis praktikpladspotentialet skal indfries. Det er mere end tre gange så mange, som antallet af virksomheder, der i dag har elever i praktik.

Det betyder, at vi i dag står med tre sikre veje til at øge antallet af praktikpladser:

- Professionel formidling af eleverne over for virksomhederne, så hver mulig praktikmulighed bliver udnyttet.

- Større vækst i det private erhvervsliv så virksomheder, der har fagligt grundlag for at varetage uddannelse også har de økonomiske rammer.

- Større kvalitet i uddannelserne, så eleverne kan leve op til de høje faglige krav, der er i 2015.

Analysen anskueliggør den tætte sammenhæng mellem praktikpladspotentialet og erhvervsskolernes arbejde med at skaffe praktikpladser og kontakten til virksomhederne. Hvis et praktikpladspotentiale skal udnyttes i fremtiden, er det nødvendigt, at erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende arbejde – med støtte med parterne på arbejdsmarkedet – intensiveres og målrettes. Undervisningsministeren har sammen med DA og LO allerede iværksat en række nye initiativer i 2015.

Der er i dag 11.000 elever på erhvervsskolerne, der søger en praktikplads i en virksomhed. På nær 500 kan alle disse elever fortsætte deres praktik i et praktikcenter. Eleverne behøver altså ikke at opgive deres uddannelse.

Mere viden

Analyse: Stort potentiale for flere praktikpladser i virksomhederne

Uddannelse
27. januar 2015
KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
LÆS MERE
Mere viden