Vi bør tage del i det polske opsving

Af Jørn Neergaard Larsen, adm. direktør, Dansk Arbejdsgiverforening


Debatten i Danmark om udenlandsk arbejdskraft er kørt af sporet. Polen og polakker er ikke en trussel, men en mulighed.

Siden Polen i 1989 overgik til demokrati har landet været igennem en kolossal udvikling. Polens reformer har blandt andet været inspireret af nordiske erfaringer, og Danmark fik ved starten gode relationer både erhvervsmæssigt og politisk. Desværre har den danske debat om de polakker, der arbejder i Danmark, medført, at vi i stadig højere grad opfattes som et land, der vender ryggen til Polen. Konsekvensen er, at Danmark kan miste en vigtig samarbejdspartner.

Det er ærgerligt, for vi har rigtig meget at hente i gode relationer til Polen. Det gælder oplagt i forhold til at finde kunder til danske produkter og sikre at vi har medarbejdere til at holde gang i dansk produktion, men også som samarbejdspartner i den videre udvikling af EU, hvor Polen og Danmark har mange fælles interesser. Begge lande ønsker en balanceret udvikling af EU, hvor et stærkt EU går hånd i hånd muligheden for selv at bestemme på arbejdsmarkedet.

Polens mange strukturelle reformer banet vejen for, at landet de sidste 10 år har haft en gennemsnitlig vækstrate på fire procent. Intet tyder på, at den positive udvikling stopper foreløbigt og OECD forudser, at de private investeringer fortsat vil stige med gennemsnitlig 8 % pr. år frem mod 2017.

Som et af de eneste lande i Europa lykkedes det Polen helt at undgå recession efter den økonomiske krise, blandt andet takket være en kombination af store udenlandske investeringer og et dynamisk arbejdsmarked.

I 2013 eksporterede Danmark for 15,5 mia. kr. til Polen, hvilket gør Polen til Danmarks vigtigste marked i Central- og Østeuropa og tiendestørste samhandelspartner globalt.

Danmarks forudsætninger for at få et nært samarbejde med Polen har været gode, lige fra løsrivelsen fra det kommunistiske åg var en realitet. Danmark var hurtig til at anerkende det frie Polen og de frie baltiske lande. Og Polen var omvendt hurtig til at vende blikket mod Danmark og Norden for at hente inspiration til at etablere fundamentet for et åbent og fleksibel arbejdsmarked. Blandt andet hjalp de danske arbejdsmarkedsorganisationer med rådgivning om, hvordan man kan opbygge et velfungerende arbejdsmarked.

Danmark og Polen er to forskellige lande med meget forskellig historie. Derfor har det heller ikke drejet sig om at kopiere, men om at inspirere.

Danmark har gode forudsætninger for et tæt samarbejde med Polen både politisk, erhvervsmæssigt og arbejdsmarkedsmæssigt.

Vi må ikke overse, at de danske virksomheder i den grad er afhængige af at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft mange år fremover. Mange lande kan se frem til en skrumpende arbejdsstyrke, og vi skal gerne have opbygget solide relationer til arbejdskraften inden Europa om få år kommer til at mangle arbejdskraft.

Vi må heller ikke glemme, at Danmark har stor interesse i den videre udvikling af EU og her kan Polen være en særdeles værdifuld samarbejdspartner.

Netop fordi Polen både har ladet sig inspirere og selv inspirerer de øvrige europæiske lande til at reformere deres systemer og skabe mere fleksibilitet og åbenhed på arbejdsmarkederne, så er det ekstra vigtigt for Danmark at være engageret og blive ved med at samarbejde med Polen. Vi har fælles interesser.

For at få Europa tilbage i balance er det en forudsætning, at der skabes mere mobile og dynamiske arbejdsmarkeder, hvor den frie bevægelighed sikrer, at den ledige arbejdsstyrke søger derhen, hvor der er mest brug for den.

For Danmark er det et dårligt tidspunkt at blive set på som et land, der er forbeholden overfor polske virksomheder og polske lønmodtagere i Danmark.

Den polske vækst er stærk og stabil, og den kan sikre Polen en vigtig stemme i den europæiske beslutningsproces. Det er ikke en udvikling, som vi skal melde os ud af.

Det er lykkedes Polen gennem hårdt slid at opnå fremgang og vækst. Danmark har været med til at så frøene og se Polen vokse sig til en central aktør i Europa. I stedet for at høste frugterne og deltage i det polske opsving, så opleves danskernes reaktion på kollegerne fra Polen, som om danskerne vælger at vende ryggen til dem.

Debatten i Danmark om udenlandsk arbejdskraft er kørt af sporet. Polen og polakker er ikke en trussel, men en mulighed. Løsningen for Danmark er at bygge stærkere bånd til landene omkring os – ikke at skabe nye barrierer.

Bragt i Børsen 3. februar 2015