BeskæftigelsesIndikator på DA-området

  • Udgivelsen af BeskæftigelsesIndikatoren indstilles

Vi har i januar 2015 besluttet at stoppe med at publicere DA’s BeskæftigelsesIndikator.

Beslutningen skal ses i sammenhæng med, at der i dag findes et bedre udbud af beskæftigelsesstatistik fra andre kilder end DA, end det var tilfældet i de første år, DA udgav BeskæftigelsesIndikatoren. Vi har derfor vurderet, at behovet for DA’s beskæftigelsesIndikator ikke længere er til stede.

BeskæftigelsesIndikatoren har været produceret siden 1. kvartal 2003, og udkom sidste gang i 3. kvartal 2014. Udviklingen for hele DA-området kan ses nedenfor i Figur 1.

KONTAKT
Publiceret:
26. februar 2015
LÆS MERE
Printvenlig Version