KonfliktStatistik 4. kvartal 2014

  • Beskedent konfliktomfang i årets sidste kvartal

I 4. kvartal 2014 var der 21 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 1.664 tabte arbejdsdage, jf. tabellen i Læs mere boksen. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 69,4 personer og var af 0,9 dags varighed. Omkring 1.050 tabte arbejdsdage, svarende til 63 pct. af alle tabte arbejdsdage, havde baggrund i en enkelt arbejdsstandsning.

G:\STAT\Figurer\KonfliktStatistik\2014k4\Tabte arbejdsdage - ialt.jpg

For året 2014 var der samlet 297 overenskomststridige arbejdsstandsninger med 14.499 tabte arbejdsdage til følge, hvilket er lavt historisk set, jf. figur 2. G:\STAT\Figurer\KonfliktStatistik\2014k4\Tabte arbejdsdage kalenderår- ialt.jpg

Der var ni arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 4. kvartal 2014, hvilket svarer til 43 pct. af alle arbejdsstandsninger. Det resulterede i 1.213 tabte arbejdsdage, omfattede i gennemsnit 65,7 personer og var af 1,1 dags varighed.

Tabellen i Læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsstandsninger i alt samt arbejdsstandsninger begrundet i lønspørgsmål siden 2011.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 4. kvartal 2014 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
Publiceret:
4. marts 2015
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel