Undervisningsministeriet afdækker fejl i køen til praktikpladser

Mere end 3.000 elever, der slet ikke havde afsluttet deres grundforløb og dermed ikke var klar til praktikken, har i søgekøen været blandet sammen med elever klar til praktik.

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort nye praktikpladstal for december 2014 og januar 2015. Ministeriet har afdækket, at den hidtidige opgørelse over praktikpladssøgende elever ikke har været retvisende. Elever, der endnu ikke på erhvervsskolernes grundforløb var færdiguddannede til praktik, har indgået i opgørelsen, selv om de ikke burde indgå. Det rettes der nu op på.

Der er fortsat mange elever, der har valgt ikke at fortsætte deres uddannelse, selv om de har mulighed for det. Disse elever ønsker ikke at fortsætte i praktik på praktikcentrene (skolepraktik), jf. tabel 1. I januar 2015 var det 2.500 elever.

Figur 1

Den nye opgørelse gør det muligt at se, hvor mange der allerede er i gang med at søge en praktikplads, selvom de endnu ikke er færdiguddannede på erhvervsskolen og derved parate til at tage imod praktik. Det drejer sig i januar i år om 3.200 elever, der gerne vil have en praktikplads, når deres grundforløb er afsluttet – det kan tage fra få uger til flere måneder.

Tabel 1. Kun 2.800 elever søger en praktikplads lige nu

Dertil er der 6.600 elever, der er i gang med at gennemføre den praktiske uddannelse på et praktikcenter (skolepraktik). Disse elever søger også en praktikplads i en virksomhed. Erfaringerne er, at det lykkes for de fleste af dem at komme i virksomhedspraktik i løbet af uddannelsen.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det er godt, at Undervisningsministeriet har fået skabt et mere retvisende billede. Det er resultatet af en grundig analyse af tallene og et godt samarbejde med interessenterne på området.

De nye tal for elever i søgekøen er opsigtsvækkende, men ændrer dog ikke på, at vi fortsat vil arbejde på at oprette flere praktikpladser på virksomhederne - og herunder få besat de ledige praktikpladser, der findes inden for visse beskæftigelsesområder.

Vi kommer til at mangle faglærte i fremtiden og praktikpladser i virksomhederne er vigtige for at dække behovet for faglærte.

Samtidig er det vigtigt at slå fast, at der er lavet en praktikgaranti. Den betyder at alle elever bortset fra 269 elever kan fortsætte deres uddannelse med praktik enten på virksomhederne eller i uddannelsescentrene.

Alle unge, der har lyst til en erhvervsuddannelse, skal altså bare gå i gang. De skal nok få en god uddannelse.

De eneste uddannelser, hvor der ikke er praktikgaranti, er uddannelser, hvor der ville blive uddannet til arbejdsløshed, hvis der også var praktikgaranti der.

De nye tal kan forhåbentligt medvirke til, at praktikpladssituationen ikke fremstår ringere end den er. Eleverne har en god mulighed for at få en praktikplads i en virksomhed, og de elever, der aktuelt ikke er i virksomhedspraktik, kan fortsætte deres uddannelse i et praktikcenter.”

Uddannelse
10. marts 2015
KONTAKT
LINKS
Undervisnings­ministeriets pressemeddelse