Inaktive elever har fyldt op i søgekøen

Undervisningsministeriet har i dag fremlagt den undersøgelse, der allerede har ført til revision af praktikpladstallene. Vi skal gå videre af det spor, mener DA, der foreløbig er tilfreds med at fejlene er fundet.

Som led i praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken 2014 har erhvervsskolerne skulle tage kontakt med de 4.743 praktikpladssøgende elever, der ikke er i skolepraktik ved udgangen af november 2014. Eleverne har været indkaldt til en samtale på skolen for at afklare deres uddannelsessituation.

Samtalerne har været afholdt på skolerne i januar-februar 2015. Til grund for samtalerne lå et af Undervisningsministeriet udarbejdet spørgeskema.

Undervisningsministeriet har opsamlet resultatet af erhvervsskolernes kontakt til eleverne.

Resultatet af erhvervsskolernes kontakt til de praktikpladssøgende elever er overraskende.

For det første havde 30 pct. af eleverne ikke fuldført deres grundforløb og burde derfor ikke være registreret i praktikpladsstatistikken som elever, der søger praktikplads, fordi eleverne endnu ikke har kvalificeret sig til en praktikplads. Undervisningsministeriet har allerede i denne uge ændret sin opgørelse over de praktikpladssøgende elever i den anledning.

For det andet mødte 25 pct. af eleverne slet ikke op til samtalen på erhvervsskolen, selvom eleverne var blevet lovligt indvarslet til samtalen. Yderligere kunne skolen ikke komme i kontakt med 3 pct. af eleverne.

For det tredje have 9 pct. af eleverne indgået en uddannelsesaftale og var derfor ikke længere praktikpladssøgende.

Samlet set var det kun 20 pct. af eleverne, der havde et aktuelt praktikpladsønske.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

”Tallene viser med al tydelighed, at de tal, som har ligget til grund for den politiske debat ind til nu, har været helt ved siden af. Det er godt, at ministeriet har korrigeret, så der kun indgår elever, der er parate til at tage praktik. Men vi er nødt til at gå videre ud fra denne undersøgelse og sikre, at der heller ikke er elever i praktikkøen, der ikke er aktive.

Danmark kommer til at mangle faglærte i fremtiden. Derfor skal vi tage fat på alle de områder, der kan føre til flere veluddannede faglærte. Skal vi have flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne skal vi først og fremmest have en bedre kvalitet på uddannelserne. Det vil på en gang få flere til at søge uddannelserne og få flere virksomheder til at søge elever.

Vi skal også huske at fortælle de unge – og deres forældre – at de roligt kan gå i gang med en erhvervsuddannelse. Der er indført en praktikgaranti, så alle kommer i praktik enten på et center eller i en virksomhed, medmindre de søger en af de få uddannelser med meget høj ledighed.”

Mere Viden

Undervisningsministeriets pressemeddelelse

Uddannelse
17. marts 2015
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden