Regeringen løser ikke opgaven med sit integrationsudspil

Regeringens integrationsudspil giver desværre ikke svar, der kan løse den udfordring, som det er at få flere flygtninge i job. Danmark passiviserer flygtninge, og det må der mere grundlæggende gøres op med, mener DA

Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil til en forbedret integration af flygtninge.

Udspillet indeholder initiativer, der er rettet mod både nytilkomne flygtninge og indvandrere, der har været i Danmark i en årrække.

Hovedelementer er en virksomhedsrettet indsats over for nytilkomne flygtninge, med hurtigere afklaring af medbragte kompetencer. Der laves forsøg med udbredelsen af såkaldte branchepakker i ca. 20 udvalgte kommuner.

Der indføres nytteindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte.

Der iværksættes et forsøg for tredjelandsborgere, som har modtaget kontanthjælp i mindst 6 måneder. Indsats gentages, hvis de fortsat er ledige 6 måneder efter, det første virksomhedsrettede tilbud er afsluttet.

Der etableres et korps af såkaldte virksomhedsambassadører for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er, at der de næste 2 år skal iværksættes mere end 25.000 ekstra forløb.

Udspillet indeholder ikke en vurdering af, hvor meget udspillet vil øge beskæftigelsen hos flygtninge.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Efter 10 år i Danmark er kun hver fjerde flygtning i job. Regeringens integrationsudspil giver ikke svar, der kan løse den udfordring. Det er helt uacceptabelt.

Regeringen har ikke fremlagt vurdering af, hvor meget udspillet skal øge flygtninges beskæftigelse. Det er DA’s vurdering, at udspillet ikke vil gøre op med den voldsomme passivisering af flygtninge, vi ser her i landet.

Når flygtninge kommer til Danmark, glæder de sig til at komme i gang i et velorganiseret land, hvor man trygt kan sende sine børn i skole, mens mor og far arbejder. Men inden drømmen er blevet til virkelighed er en alt for stor andel blevet passiviseret i et usammenhængende behandlersamfund, hvor den økonomiske forskel på at være selvforsøgende eller på overførselsindkomst er alt for lille.

Den begrænsede erhvervsdeltagelse hos flygtninge er desværre et spejlbillede af en meget usund forsørgelseskultur i Danmark”.

Arbejdsmarked
18. marts 2015
KONTAKT