Dansk Arbejdsgiverforening har den 10. marts 2015 svaret Beskæftigelsesministeriet – Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats i sagen om

DA’s vurdering af udspil fra ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Ekspertgruppen har den 26. januar 2014 i fortrolighed udsendt et udkast til udredning af den aktive beskæftigelsesindsats, fase 2, til gruppens partsgruppe.

Indledningsvist skal det slås fast, at DA finder, at det er helt afgørende, at flere i udkanten af arbejdsmarkedet kommer i job, så vi sikrer et bedre grundlag for vækst og velstand i Danmark.

Tænkningen for et engagement fra virksomhederne i beskæftigelsesindsatsen skal begynde med at gøre det attraktivt for virksomheder at medvirke til at kunne fastholde allerede ansatte i en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Får virksomhederne opbakning til et sådant engagement, vil det bane vejen for, at virksomheder også engagerer sig i at tage medarbejdere ind på virksomhederne, som allerede er i udkanten af arbejdsmarkedet.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
10. marts 2015