Status som praktikpladssøgende kræver uddannelsesaktivitet

Elever bør ikke kunne være registrerede som praktikpladssøgende uden at være uddannelsesaktive.

Undervisningsministeriet har i aften offentliggjort nye praktikpladstal.

98 procent af de elever, der har afsluttet deres forberedende grundforløb på en erhvervsskole, er godt i gang med deres hovedforløb, heraf er 9 procent af eleverne i gang med praktik på et praktikcenter.

2 procent af eleverne, hvilket svarer til 1.969 elever, har afsluttet deres grundforløb, men er hverken i gang med virksomhedspraktik eller praktik i praktikcenter.

Langt de fleste af de knapt 2.000 praktikpladssøgende elever i ult. februar har mulighed for at fortsætte med praktik i praktikcenter, men har fravalgt denne mulighed. Kun 249 elever har valgt en uddannelse uden adgang til praktik i praktikcenter.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Langt de fleste erhvervsskoleelever er godt i gang med deres uddannelse og gør brug af de gode uddannelsesmuligheder, de er sikret gennem den såkaldte praktikpladsgaranti.

Praktikgarantien betyder, at eleverne på erhvervsskolerne ikke behøver at afbryde deres uddannelse, hvis de ikke har en praktikplads i en virksomhed.

Eleverne kan fortsætte deres uddannelse i et praktikcenter, og i det forløb vil langt de fleste elever komme forbi en praktikvirksomhed.

Men det er ikke hensigtsmæssigt, at elever kan lade sig registrere som praktikpladssøgende uden at være aktive på uddannelsen. For at være tilmeldt en uddannelse må det derfor være et krav, at eleverne deltager aktivt i undervisningen – også den del der er tilrettelagt i praktikcentret.

De små 2000 praktikpladssøgende elever vi ser i Undervisningsministeriets nye tal bør derfor gennem en samtale orienteres om praktikcentrene og mulighederne for at forsætte på de forholdsmæssigt mange uddannelser, hvor der er ledige praktikpladser.

Elever, der siger nej tak til uddannelsestilbuddene, kan ikke med rette siges at være praktikpladssøgende, og bør derfor heller ikke tælle med i opgørelsen over aktivt søgende.”

Mere viden

Undervisningsministeriet. Nye praktikpladstal februar 2015

Uddannelse
8. april 2015
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden