Skærpede optagelseskrav betyder kvalificerede elever

Et lille fald i ansøgningerne til erhvervsuddannelserne er på ingen måde alarmerende. Karakterkrav øger elevernes kvalifikationer og gennemførselsprocenten på erhvervsuddannelserne.

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort, hvilke ungdomsuddannelser eleverne fra 9. eller 10. klasse har søgt optagelse på. Der er et lille fald i antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne på 1,1 procent i forhold til sidste år. 18,5 pct. af eleverne har søgt en erhvervsuddannelse. Samtidig er der en lille stigning i ansøgningerne til gymnasierne og en stor stigning i søgningen til eux, der er en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag.

Et flertal af de unge vælger fortsat de gymnasiale uddannelser. Ikke mindre end 73,9 procent af de unge foretrækker gymnasieuddannelserne.

Der er fortsat mange elever, der foretrækker et år mere i folkeskolen. Andelen af elever fra 9. klasse, som har valgt at fortsætte i 10. klasse, er 48,1 procent.

Opgørelsen viser udelukkende antallet af unge, der søger ind på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Mange søger en erhvervsuddannelse flere år efter, at de har afsluttet grundskolen. Faktisk er mere end en tredjedel af eleverne på erhvervsuddannelserne over 25 år.

De samlede ansøgningstal til uddannelserne offentliggøres efter sommerferien.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Optagelsestallene til erhvervsuddannelserne er højere end forventet.

Karakterkravene til optagelse på EUD er skærpet i år i forhold til sidste år, men nedgangen i antallet af elever er mindre, end den gruppe der er sorteret fra med de nye adgangskrav.

Set i lyset af, at 7-8 pct. af de elever, der søgte ind for to år siden havde et snit under karakteren 2, er det ganske tilfredsstillende, at ansøgerantallet holder sig nogenlunde på niveau.

I en overgangsperiode er et lille fald i ansøgere ikke alarmerende, og efter optagelseskravene om bestået eksamen i dansk og matematik kan vi forvente mere kvalificerede elever og en højere gennemførselsprocent”.

Mere viden

Undervisningsministeriets pressemeddelelse

Uddannelse
13. april 2015
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden