Forskningsenhed vedgår regnefejl

Den rapport, som dagbladet Information fredag den 10. april brugte til at så tvivl om DA’s sammenligning af Danmark og Sveriges forskellige forbrug af overførselsels indkomst, byggede på en regnefejl. Forskningsenheden CARMA og DA har i fællesskab rettet henvendelse til Information og gjort opmærksom på fejlene. Der er nu enighed om, at der fra 2006 til 2013 er blevet 200.000 færre på overførselsindkomst i Sverige.

Mandag eftermiddag sendte Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet (CARMA) og Dansk Arbejdsgiverforening dette brev til dagbladet Information:

DA og Carma er enige om svenske tal

Fredag den 10. bragte Information en stort opsat artikel på forsiden, hvoraf det fremgik, at CARMA kunne dokumentere en anden udvikling i antallet af modtagere af overførselsindkomst end Dansk Arbejdsgiverforening.

Uagtet at vi har forskellig vurdering af de svenske reformers betydning, så er Dansk Arbejdsgiverforening og Carma enige, om, at der i Sverige er blevet ca. 200.000 personer færre på overførselsindkomst fra 2006 til 2013.

Det tal for offentligt forsørgede, der indgår i CARMAS rapport, har vist sig ikke at være retvisende i forhold til antallet af personer på bl.a. sygedagpenge og på kontanthjælp, og når der korrigeres herfor er der ikke væsentlig forskel på de tal, som DA har fra Statistik Centralbureau og de tal, der fremgår af Carmas rapport.

Med venlig hilsen

Thomas Bredgaard, Associate Professor, CARMA, Aalborg University

Analysechef Karina Ransby, Dansk Arbejdsgiverforening

Tirsdag sagde forskningskoordinator Flemming Larsen, CARMA, til DI Business:

”Det er meget uheldigt og vi gør alt for lave en berigtigelse af tallene”.

Mere viden

DA Opinion: Svensk reformsucces er uomgængelig

DI Business: Forskningsinstitut erkender regnefejl

Arbejdsmarked
16. april 2015
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden