DA’S OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR DAGPENGESYSTEMET

Dansk Arbejdsgiverforening er gået ind i arbejdet i Dagpengekommissionen med udgangspunkt otte principper. DA gør opmærksom på, at den opgave, som regeringen har stillet arbejdsgivere og lønmodtagere er skarpt defineret: Der må ikke komme flere på offentlig forsørgelse og stiller man forslag, som koster penge, skal der anvises lige så store besparelser.

LO og FTF har i dag offentliggjort ni principper for dagpengesystemet. De principper, som DA arbejder efter i Dagpengekommission er:

  1. Et dagpengesystem skal sikre en rimelig økonomisk dækning af indkomsttab i en midlertidig periode samtidig med, at det altid skal kunne betale sig at forlade dagpengesystemet ved at tage arbejde. Dagpengesystemet skal således både sikre høj fleksibilitet for virksomhederne og økonomisk sikkerhed for medarbejderne.
  1. Det skal kunne betale sig at tage alt arbejde, som mindst svarer til overenskomsternes mindstelønninger. Det gælder også arbejde på deltid og arbejde af kort varighed.
  1. Ændringer af dagpengesystemet må ikke føre til, at virksomhederne direkte eller via overenskomstsystemet bliver pålagt nye omkostninger.
  1. Det skal altid kunne betale sig at forsikre sig. Ændringer af reglerne om dagpenge kan derfor skulle følges op af ændrede regler for kontanthjælp.
  1. Dagpengesystemet skal bidrage til en høj faglig og geografisk mobilitet. Alle job skal besættes hurtigt. Derfor skal alle ledige stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og sanktionen ved ikke at leve op til rådighedskravene skal være enkle og markante.
  1. Dagpengesystemet bør være enkelt. Det skal ikke kun være nemt at administrere, men det skal også være nemt at forstå for brugerne. Alt for mange særhensyn har gjort dagpengesystemet meget kompliceret. Det skal der gøres op med. Der er primært brug for en regelsanering.
  1. Dagpengesystemet skal fungere effektivt i samspil med et globalt marked for arbejdskraft.
  1. Ændringer af dagpengesystemet skal føre til, at den strukturelle ledighed, beskæftigelse og offentlige økonomi bliver forbedret. Dagpengesystemet skal understøtte et stort og effektivt arbejdsudbud. Samtidig skal ændringer af dagpengesystemet bidrage til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og væksten i samfundet.

Underdirektør Erik Simonsen:

”Det er helt afgørende, når DA, LO og FTF’s principper skal omformes til konkrete forslag til regeringen, at vi kan formå at præstere forslag, der lever op til de krav, som regeringen har sat i kommissoriet for dagpengekommissionen. Det må ikke koste mere og det må heller ikke trække flere ud af arbejdsmarkedet. Man skal have incitament til at tage alle former for beskæftigelse, og det er afgørende, at der ikke skabes nye veje til permanent at leve delvist på dagpenge. Dagpengesystemets formål er at hjælpe personer, der har mistet deres job, midlertidigt.

Kommer man i kommissionen med forslag, der koster penge, så skal man også komme med forslag, der sparer penge. Vi mener som LO og FTF, at der er mulighed for at gøre dagpengesystemet endnu bedre, og har den opfattelse, at dagpengereformen fra 2010 har gjort Danmark til et rigere land med flere private arbejdspladser.”

Mere viden

Link til LO’s 9 principper: http://www.lo.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2015/04/FV15_Dagpenge.aspx

Arbejdsmarked
15. april 2015
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
Mere viden