DA ønsker et bæredygtigt og velstående samfund

DA’s forslag til ændring af de offentlige forsørgelsesordninger har som mål at bringe flere danskere i arbejde.

Pernille Rosenkrantz-Theil (S) skriver i dag i Sjællandske Medier, at DA’s forslag om at reformere en række offentlige forsørgelsesordninger ”vil slå bunden fuldstændig ud af vores arbejdsmarked”. For ”når de sociale ydelser falder, så falder lønningerne også”.

Adm. direktør Jørn Neergaard-Larsen:

”Pernille Rosenkrantz-Theil går helt galt i byen. DA vedstår fuldstændig de overenskomstfastsatte lønninger, som bliver aftalt mellem lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationerne. Og vi har heller ikke intention om at reducere mindstelønningerne i Danmark.

Problemet er, at den respekt har politikerne på Christiansborg ikke. Mange politikere taler om, at det skal kunne betale sig at arbejde, men det kommer ikke ud af ingenting. Det kræver handling.

I mange tilfælde er de politisk fastsatte sociale ydelser højere end de overenskomstfastsatte mindstelønninger. Dermed kan det i en række situationer ikke betale sig at arbejde, og der er på den måde ikke respekt om den danske aftalemodel fra politisk hold.

Konsekvenserne er, at der måned for måned kommer flere udlændinge til Danmark for at arbejde samtidig med, at Danmark hvert år bruger 60 mia. kr. mere på offentlig forsørgelse af voksne i den arbejdsdygtige alder end f.eks. Sverige.

DA har fremlagt en række forslag, der har til hensigt at skabe en respekt for aftalesystemet, få flere danskere i arbejde i den private sektor, øge velstanden i Danmark og sikre, at vi også efter 2020 kan betale udgifterne til velfærdssamfundet.

Bliver Danmarks velstand og konkurrenceevne styrket, skabes de grundlag for at give danske medarbejdere en højere løn, og det vil kun være glædeligt.”

Mere viden

DA fællesskabets udspil: Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark

Arbejdsmarked
16. april 2015
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
Mere viden