Få praktikpladssøgende bliver hængende i søgekøen

Kun seks pct. af de praktikpladssøgende, der har sagt nej til praktik i et praktikcenter, opholder sig i søgekøen i mere end tre måneder. Dermed er det en myte, at antallet af praktikpladssøgende udgør et stort problem.

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort en registeranalyse af søgekøen. Dvs. af de praktikpladssøgende, der har afsluttet deres grundforløb på en erhvervsuddannelse og har fravalgt tilbuddet om praktik i et praktikcenter (skolepraktik). Ultimo december 2014 bestod søgekøen af ca. 2.700 praktikpladssøgende. Dette tal skal ses i forhold til de godt 77.000 elever, der ultimo 2014 var i gang med praktik – enten på en virksomhed eller i et praktikcenter.

Undervisningsministeriets analyse viser, at det at være praktikpladssøgende i søgekøen er noget midlertidigt. 94 pct. af de praktikpladssøgende forlader søgekøen inden for de første tre måneder. De påbegynder praktik i en virksomhed eller i et praktikcenter, de finder job eller påbegynder en anden uddannelse eller et nyt grundforløb osv. Det er langt flere end for bare seks år siden, hvor 15 pct. af de praktikpladssøgende opholdt sig i køen i mere end tre måneder.

Samtidig udgør de helt unge på 16-17 år en stadig mindre andel af de søgende i søgekøen. Kun ti pct. af de langvarigt praktikpladssøgende var under 18 år i 2013 mod 26 pct. i 2008.

Mens de praktikpladssøgende opholder sig i søgekøen, modtager hovedparten offentlig forsørgelse. Fortrinsvis SU, men også kontanthjælp eller dagpenge. Hver tredje af de langvarigt søgende modtager enten dagpenge eller kontanthjælp.

Chefkonsulent Maria Bille Høeg:

”Langt de fleste, der indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, har slet ikke været i søgekøen. Efter grundforløbet fortsætter de enten direkte i praktik i en virksomhed eller tager i første omgang imod tilbud om praktik i et praktikcenter.

Nu viser analysen så, at de praktikpladssøgende opholder sig i søgekøen i meget begrænset tid. Det at være praktikpladssøgende er altså for de fleste midlertidigt og bør ikke være et stort problem. Særligt fordi vi med uddannelsesgarantien har sikret, at ingen elever må afbryde deres uddannelse, fordi de ikke kan finde en praktikplads i en virksomhed.

Det beklagelige er, at mange elever i søgekøen lever af kontanthjælp og dagpenge uden at være uddannelsesaktive, fordi de har fravalgt skolepraktik. Eleverne burde være i skolepraktik, mens de søger praktikplads i en virksomhed.

Vi kan se, at vi kommer til at mangle faglærte i fremtiden. Så vores fokus bør være på at tiltrække dygtige unge til erhvervsuddannelserne frem for at fokusere på de få, der vælger at være inaktive i søgekøen.”

Uddannelse
30. april 2015
KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
LINKS
Pressemed­delelse fra Undervisnings-­ministeiriet om praktikpladskø