Dansk Arbejdsgiverforening har den 10. april 2015 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte)

Høringssvaret i PDF-format.

Resumé

Det er ikke god integration, når kun hver fjerde flygtning er i job efter ti år i Danmark. DA mener ikke, at regeringen med det foreliggende integrationsudspil giver svar, der kan løse den udfordring, som det er at få flere flygtninge i job.

Det høje danske niveau for forsørgelse i forhold til arbejdsmarkedet må der grundlæggende gøres op med. Der er en særlig udfordring i forhold til at få flere flygtninge/indvandrere i job. Flygtninge/indvandrere kan have nogle sprogvanskeligheder, som betyder, at de primært kan få job i den lavere del af lønskalaen, og som dermed ikke har den store gevinst ved at tage eller komme i job.

Herudover mener DA mener, at regeringen i sit udspil bør:

  • tage initiativer, der hindrer at forskelsbehandlingsloven er en barriere for ansættelse af flygtninge/indvandrere med nedsat arbejdsevne
  • tage initiativer, der sikrer, at jobcentrene skal yde en bedre service overfor virksomheder
  • sikre, at jobcentrene bliver bedre til at finde den ”røde tråd” for indsatsen for den enkelte borger
  • tage initiativer, der ændrer sprogundervisningen
  • sikre, at jobsøgning er central
  • tage initiativer, der sikre, at kommunernes resultater forbedres
  • PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader
KONTAKT
Publiceret:
10. april 2015