DA vedstår mindstelønninger

Af Jørn Neergaard Larsen, adm. direktør Dansk Arbejdsgiverforening

I Børsen mandag tegner analysechef Frank Skov (CEVEA) et billede af et dansk arbejdsmarked på vej mod underorganisering og underbetaling. Han forsøger at så tvivl om, hvorvidt DA vedstår sig de danske mindstelønninger.

DA vedstår fuldt ud de danske mindstelønninger. Vi har ingen intention om at reducere dem. Og det billede, som Frank Skov tegner, kan vi ikke genfinde i virkeligheden.

På langt størstedelen af det danske arbejdsmarked arbejder man på overenskomstvilkår. Overenskomstdækningen er 100 pct. i den offentlige sektor og 74 pct. i den private sektor. Desuden gælder overenskomsterne alle medarbejdere på virksomheden – uanset om de er medlem af et LO-forbund eller ej.

Men selv i brancher med en lavere overenskomstdækning ser vi ikke et generelt billede af at ”her trives lave lønninger – så lave at de ligger under overenskomsten” som anfægtet af CEVEA. Men måtte der være et behov, så er det en del af den danske model, at det er fagbevægelsens opgave at sikre overenskomster. DA er enige med LO om, at det princip skal fastholdes.

Derudover så skal ingen påtage sig et job under de aftalte mindstelønninger. Ledige kan takke nej til et job, hvis lønnen er under de overenskomstfastsatte mindstelønninger uden at de bliver ramt af sanktioner. DA har ikke intention om at ændre dette.

Men mange virksomheder har svært ved at besætte jobs til mindstelønnen med danskere. Det betyder, at virksomhederne byder et stigende antal udlændinge velkommen, da de ikke kan få kvalificeret danske medarbejdere eller mangler helt specifikke kompetencer.

Vi har alle en interesse i at få flere fra offentlig forsørgelse i job. Det kræver et dueligt samspil mellem det offentlige forsørgelsessystem og overenskomstsystemet. Dét skal vi have fokus på. Alt andet er at gøre Danmark en bjørnetjeneste.

Bragt i Børsen 30. april 2015