Dansk Arbejdsgiverforening har den 5. maj 2015 svaret Arbejdsmiljørådet i sagen om

Svar på høring om udstedelse af forenklet bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

DA kan tilslutte sig Arbejdstilsynets indstilling om, at der ikke bliver nedsat regeludvalg til behandling af udkastet til bekendtgørelse i lyset af den korte implementeringsfrist.

DA finder det positivt, at Arbejdstilsynet med udkastet til ny bekendtgørelse har foretaget regelforenklinger, så der bliver fjernet overlappende bestemmelser til Miljøstyrelsens regler på området.

DA har ikke konkrete bemærkninger til de enkelte bestemmelser i udkastet.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Skovgaard Lauritsen
33 38 93 91
jsl@da.dk
Publiceret:
5. maj 2015