1.000 færre praktikpladssøgende i søgekøen

Nye praktikpladstal viser et markant fald i antallet af inaktive personer i søgekøen. Flere vælger i stedet at fortsætte deres uddannelse og søge praktikplads i en virksomhed, mens de er i et praktikcenter.

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort de nye praktikpladstal for marts 2015.

Tallene viser, at antallet af praktikpladssøgende i søgekøen er faldet med 38 pct. eller godt 1.000 elever sammenlignet med samme måned sidste år.

Ultimo marts 2015 var der knap 1.700 praktikpladssøgende i søgekøen. Dermed fortætter de seneste måneders faldende trend i antallet af praktikpladssøgende.

Faldet i antallet af praktikpladssøgende opvejes delvist af et stigende antal elever i praktik i et praktikcenter (skolepraktik). Samlet set er der dog 200 færre elever i praktik i et praktikcenter og i søgekøen end på samme tidspunkt sidste år.

Godt 7.200 elever er i gang med praktik i et praktikcenter ultimo marts 2015. Til sammenligning er næsten ti gange flere, nemlig 71.000 elever i gang med praktik på en virksomhed.

Chefkonsulent Maria Bille Høeg:

”Vi ved, at de praktikpladssøgende opholder sig i søgekøen i meget kort tid. Nu viser nye tal, at færre og færre elever vælger at stille sig op i søgekøen.

Det er positivt, at eleverne benytter sig af uddannelsesgarantien og tager imod tilbud om praktik i et praktikcenter. De fortsætter deres søgen efter en praktikplads i en virksomhed uden at afbryde deres uddannelse.

Vi kan se en risiko for, at vi kommer til at mangle faglærte fremover, fordi relativt få unge vælger en erhvervsuddannelse. Derfor er det vigtigt, at de elever, der har valgt en faglært uddannelse, færdiggør den og ikke spilder tiden i søgekøen.”

Mere viden

Undervisningsministeriet: Praktikpladstal marts 2015

Uddannelse
8. maj 2015
KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
LÆS MERE
Mere viden