Det skal altid kunne betale sig at arbejde

Af Jørn Neergaard Larsen, adm. direktør, Dansk Arbejdsgiverforening

MF Jesper Petersen (S) og Kjeld Pedersen (3F) anfører i et debatindlæg her i avisen, at DA’s udspil ’Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark” vil ramme syge og arbejdsløse og føre til fattigdom.

Det synspunkt vil vi gerne anholde.

Dansk økonomi er udfordret. De næste årtier byder på lav vækst og efter 2025 står vi med store underskud på de offentlige finanser, som gør det svært at finansiere fremtidig velfærd. Det er ganske bekymrende. En ansvarlig finanspolitik kræver reformer, der bringer flere mennesker i arbejde.

Skal flere i arbejde, skal det altid kunne betale sig at tage et arbejde. Derfor må de politisk fastsatte sociale ydelser aldrig overstige de overenskomstfastsatte mindstelønninger. Realiteten er dog desværre, at der i en række situationer ikke en økonomisk gevinst ved at tage et arbejde. Konsekvensen er, at der i Danmark er langt flere voksne på offentlig forsørgelse i den arbejdsdygtige alder end i f.eks. Sverige.

Derfor har DA foreslået en forenkling af det sociale system med langt færre ordninger og lavere ydelser. DAs anbefalede ydelsesniveauer er internationalt set fortsat på højt niveau – og bestemt et velfærdssamfund værdigt. De vil ikke føre til fattigdom. Tværtimod vil DA’s forslag gøre Danmark rigere, hvis vi lykkes med at få flere i arbejde. Og dermed vil vi også i fremtiden kunne finansiere det danske velfærdssystem. Til gavn for netop de syge og dem, der reelt har brug for, at samfundet tager vare på dem.

Bragt i Jydske Vestkysten 6. maj 2015