S-politikere skræmmer unge væk fra erhvervsuddannelserne

Af Maria Bille Høeg, chefkonsulent, Dansk Arbejdsgiverforening

Sofie Hæstorp Andersen (S) og Lars Gaardhøj (S) fra Region Hovedstaden beskylder i et debatindlæg den 12. maj på Altinget DA for ”at fordreje sandheden om problemerne med praktikpladskøen”. Der er ingenlunde tale om en fordrejning. Der er alene tale om en gengivelse af resultatet af Undervisningsministeriets analyse af søgekøen, der jo netop viser, at de allerfleste praktikpladssøgende opholder sig i søgekøen i en meget begrænset periode. Ud af de praktikpladssøgende, der trådte ind i køen i januar 2014, var kun 6 pct. fortsat i søgekøen efter 3 måneder. Når så få bliver hængende i søgekøen, må vi altså konkludere, at antallet af praktikpladssøgende i søgekøen udgør et begrænset problem.

Sofie Hæstorp Andersen og Lars Gaardhøj hævder også, at ”DA ikke lever op til deres ansvar for at uddanne de unge og sikre kompetent og kvalificeret faglært arbejdskraft til fremtiden.” Lad os en gang for alle slå fast: Alle erhvervsuddannelseselever kan komme i praktik – enten i en virksomhed eller i et praktikcenter. Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter r indført en uddannelsesgaranti, der betyder, at ingen elever må afbryde deres erhvervsuddannelse, fordi de ikke kan finde en praktikplads. Og langt de fleste elever kommer faktisk i praktik i en virksomhed i løbet af deres uddannelse. I øjeblikket er mere end 70.000 elever i fuld gang med praktik i en virksomhed.

Når vi nu kommer til at mangle dygtige faglærte i fremtiden, er det utrolig ærgerligt, at Sofie Hæstorp Andersen og Lars Gaardhøj med deres debatindlæg atter engang får talt erhvervsuddannelserne ned, ved at tegne et forvrænget billede af praktikpladsmulighederne. Det skræmmer de unge væk fra erhvervsuddannelserne.

Vi skal derimod med Undervisningsministeriets nye tal i ryggen fortælle de unge, at de roligt kan gå i gang med en erhvervsuddannelse, der giver gode beskæftigelsesmuligheder på fremtidens arbejdsmarked.

Bragt i Altinget den 19. maj 2015