Danmark bør skæve til Sverige

Af analysechef Karina Ransby, Dansk Arbejdsgiverforening

Erik Bjørsted, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, kritiserer i Information (30/4) DA for, at lade sig inspirere af de svenske arbejdsmarkedsreformer. Ifølge Erik Bjørnsted går det ikke bedre i Sverige end i Danmark, og det giver derfor ikke mening at ”efterstræbe svenske økonomiske tilstande”. Erik Bjørsted redegør imidlertid ikke for, hvorfor de svenske arbejdsmarkedsreformer ikke har haft effekt.

Sverige har med succes har gennemført en række reformer af overførselssystemet, så der fra 2006 til 2013 er blevet 200.000 færre offentligt forsørgede. Faktum er også, at andelen af danskere i beskæftigelse var ca. 3 pct. point højere end andelen af svenskere i 2006. I 2013 er det billede vendt, så andelen af svenskere i beskæftigelse nu er ca. 2 pct. point højere end i Danmark. Den svenske regering forventer, at effekterne vil blive endnu større frem mod 2020. Ydermere bruger Danmark 60 mia. kr. mere på offentlig forsørgelse af personer i den erhvervsaktive alder, end vi ville, hvis vi havde samme forsørgelsesmønster som i Sverige.

Vi har brug for flere hænder på arbejdsmarkedet. Færre på overførselsindkomst er én mulig løsning med den gevinst, at flere bliver inkluderet på arbejdsmarkedet til glæde for den enkelte. De svenske reformer betyder ikke, at svenskerne nu er verdensmestre i alt om arbejdsmarkedet. De svenske regler for ansættelse og afskedigelse er eksempelvis mere rigide end de danske. Det hæmmer mobiliteten, og betyder også, at ledigheden er højere i Sverige end i Danmark. Det skal vi selvfølgelig ikke kopiere. Erik Bjørsted vil nok heller ikke købe hele den tyske arbejdsmarkedsmodel, selvom han mener, at erhvervsuddannelsessystemet fungerer bedre der end i Danmark.

Bragt i Information 20. maj 2015