Panorama kan have svært ved at konkurrere med kontanthjælp

Lars Løkke Rasmussen besøgte fornyligt servicevirksomheden Panorama, som har oplevet, at overenskomstmæssig løn kan have svært ved at konkurrere med kontanthjælp. Beregninger understøtter, hvorfor den pågældende medarbejder har haft oplevelsen af kun at få en mindre gevinst ved at arbejde.

DA har lavet en såkaldt familietype-beregning, der viser, hvor meget en enlig kontanthjælpsmodtager med to børn får ud af at arbejde til 139 kr. i timen, som lønnen er efter den overenskomst, som Panorama er omfattet af.

Beregningen viser, at der i det konkrete eksempel vil være en gevinst efter skat på 2.000 kr. pr. måned eller 12 kr. pr. time ved at tage jobbet på fuld tid. Arbejdede den personen på deltid, så vil gevinsten være mindre end de 12 kr. pr. time.

Det er forudsat, at det ene barn går i vuggestue og det andet i børnehave. Det er desuden forudsat, at pågældende har en boliglejeudgift på 6.000 kr. pr. måned.

Rådighedsbeløbet er efter skat og udgifter til bolig og daginstitutionsbetaling m.v. For beskæftigede indgår transportudgifter på 500 kr. om måneden, og det er derudover lagt til grund, at den beskæftigede vil få udgifter til a-kasse og fagforening ved overgangen til beskæftigelse.

Underdirektør Erik Simonsen:

”Beregninger viser, at samspilsproblemerne er meget omfattende i kontanthjælpssystemet. Den umiddelbare forskel på løn og kontanthjælp, som har fået 3F i Høje Taastrup til at konkludere, at det i det konkrete eksempel godt kan betale sig at arbejde, bliver meget mindre, når man tager højde for skat og aftrapning af andre sociale ydelser. Tilbage står det faktum, at den konkrete medarbejder har oplevet, at forskellen mellem løn og kontanthjælp ikke var tilstrækkelig motivation til at holde fast i jobbet. Det står ikke til diskussion.”

Arbejdsmarked
28. maj 2015
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk