International LønStatistik 1. kvartal 2015

  • Aftagende lønudvikling inden for fremstilling i både udlandet og Danmark

I udlandet steg lønnen 2,0 pct. inden for fremstilling i 1. kvartal 2015 i forhold til samme kvartal året før og aftog dermed 0,2 pct.-point i forhold til 4. kvartal 2014, jf. tabellen i Læs mere boksen. Sammenlignet med vores største samhandelslande er faldet i Danmark med 0,1 pct.-point til 1,5 pct. i 1. kvartal 2015 mere afdæmpet.

Det er 16. kvartal i træk, at lønudviklingen i Danmark er lavere end i udlandet. Set over en længere periode har den danske lønudvikling været højere end udlandets i 22 ud af de seneste 40 kvartaler, jf. figur 1.

Inden for bygge og anlæg steg lønnen væsentligt mere i Danmark end i udlandet i 1. kvartal 2015, nemlig med hhv. 2,0 pct. og 1,1 pct., jf. tabellen i Læs mere boksen. Lønudviklingen i Danmark og udlandet har ellers flugtet hinanden over en periode, men bevæger sig nu i hver sin retning.

I 1. kvartal 2015 steg lønnen i samme takt i både Danmark og udlandet inden for handel - nemlig med 1,7 pct., jf. tabellen i Læs mere boksen. Trods forskelle fra kvartal til kvartal har lønudviklingen generelt ligget på samme niveau i Danmark og i udlandet over de sidste syv kvartaler inden for handel.

Nye vægte

Fra og med 1. kvartal 2015 er vægtene til beregning af den samlede lønudvikling i udlandet opdateret, så de fremover baserer sig på vægtene i Nationalbankens effektive kronekursindeks for 2014 frem for 2009, jf. figur 2. For 1. kvartal 2015 betyder ændringen, at lønudviklingen for udlandet er 0,1 pct.-point højere inden for fremstilling, mens der ikke er nogen forskel for bygge og anlæg og handel.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for 13 af Danmarks største samhandelslande: Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge, Polen, Spanien og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekursindeks. Vægtene i kronekursindekset er udarbejdet af Danmarks Nationalbank og tager både hensyn til eksport og import til og fra de 13 lande samt eksport til tredjelande, hvor Danmark og et eller flere af de 13 lande eksporterer til.

For nogle lande foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra det pågældende land.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 1. kvartal 2015 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer i uge 23. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik på salg@da.dk.

Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation

KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
3. juni 2015
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version