Tallene viser det: Få ekstra job til danskere

Af analysechef Karina Ransby, Dansk Arbejdsgiverforening

I kølvandet på søndagens tv-duel mellem statsministerkandidaterne er DA’s beskæftigelsestal blevet et centralt tema i valgkampen. Det har affødt stor opmærksomhed fra journalister og fagpersoner, og der kan derfor være behov for at få pakket tallene lidt ud.

Vores tal viser, at udviklingen i beskæftigelsen i perioden 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2014, er steget med ca. 40.000 personer i den private sektor. Målt i fuldtidspersoner, svarer det til godt 20.700 fuldtidsjob. Disse tal kan alle findes på Danmarks Statistiks hjemmeside. DA har kvalificeret tallene ved at undersøge, hvor mange af de ekstra job, der er gået til danske henholdsvis udenlandske statsborgere.

På Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings (STAR) hjemmeside kan man se, hvor mange udenlandske lønmodtagere, der er kommet i beskæftigelse i perioden. Men man kan ikke opdele på privat og offentlig sektor. Det kan man, ved at få lagt tallene fra STAR over på den såkaldte forskerordning i Danmarks Statistik. Det gør det muligt at se, hvilken sektor alle lønmodtagere er ansat i. På den baggrund er vi nået frem til, at af de ekstra godt 20.700 jobs, er de godt 20.000 gået til udenlandske statsborgere – dermed er det meget få af de ekstra job, der er gået til danske statsborgere.

Generelt er vores tal blevet godt modtaget. Dog har vi mødt enkelte indvendinger.

Professor Philipp Schröder fra Aarhus Universitet påpeger her i avisen (2/6), at det kan være svært i sådanne beregninger at tage høje for både den store fluktuation på arbejdsmarkedet og en eventuelt skrumpende arbejdsstyrke. Det er vi fuldstændigt enige i. Det danske arbejdsmarked er meget dynamisk med omkring 800.000 jobåbninger om året, og det gør, at rigtig mange mennesker hver dag får nyt job – også ledige, som omkring 1/3 af jobbene går til. Ikke desto mindre finder DA det uproblematisk at se på udviklingen i beskæftigelsen over en tre-årig periode for at vurdere, om der er skabt flere eller færre job. Det er vi ikke ene om – senest har såvel De Økonomiske Råd som Økonomi- og Indenrigsministeriet foretaget tilsvarende analyser – dog over en kortere periode, nemlig det seneste år.

Derudover fremhæver Detektor en usikkerhed, ved at pege på, at det ”ikke [har] været muligt for Detektor at få udleveret de detaljerede rådata, som DA har regnet på”. Sidstnævnte har fået flere til at tro, at vi har tilbageholdt data. Det er ikke rigtigt. Men vi har simpelthen ikke lov til at udlevere så detaljeret persondata. Vi har imidlertid givet Detektor adgang til alt det data, vi må udlevere. Detektor siger også, at vi blander æbler og pærer, da den ene statistik er opgjort på brancher og den anden på sektorer. Det er imidlertid en irrelevant betragtning. Vi bruger slet ikke branchetallene fra STAR, men vælger jo netop brugen af forskerordningen for at kunne opdele alle data på sektor. Derfor har det ingen betydning for kvaliteten af tallene.

Bragt i Berlingske den 4. juni 2015