Vikarer er dygtige og vigtige

Af direktør Pernille Knudsen, Dansk Arbejdsgiverforening

Vikarer er en fast og vigtig del af arbejdsmarkedet. De svæver ikke rundt i et ansættelsesretligt ingenmandsland. De er omfattet af kollektive overenskomster og lovgivning, får samme løn og ansættelsesvilkår som fastansatte. Og så er de lige så dygtige som fastansatte - og tilmed tilfredse med deres job.

Danmark fik i 2013 en vikarlov, som sikrer vikarer samme løn og arbejdstid som fastansatte. Egentlig var en dansk vikarlov overflødig, fordi vikarer i Danmark på - samme måde som fastansatte - er dækket af kollektive overenskomster. Men fordi vikarer mange steder i Europa oplevede helt andre og ringere vilkår, blev der i EU vedtaget et vikardirektiv, som nødvendiggjorde dansk lovgivning.

Hvor vikarer i nogle lande udgjorde et såkaldt b-hold på arbejdsmarkedet med ringere ansættelsesvilkår og dårligere muligheder for at få fx arbejdsløshedsunderstøttelse og pension, har situationen i Danmark gennem årtier været en helt anden.

Det skyldes flere ting. For det første er de generelle regler for fastansatte på det danske arbejdsmarked fleksible. Det har stor betydning. For når de generelle regler er fleksible, er vikarer ikke noget, virksomhederne nødtvunget griber til for at opnå fleksibilitet. I Sydeuropa, hvor det har været nærmest umuligt at afskedige medarbejdere, er brugen er vikarer meget mere udbredt.

I Danmark bruger virksomhederne vikarer, når de akut har brug for arbejdskraft. Det kan f.eks. være på grund af nye ordrer eller sygdom hos egne medarbejdere. I mange tilfælde bliver vikarerne fastansat i virksomhederne efterfølgende. Faktisk er én ud af fem vikarer fastansat efter et år. Et vikariat er derfor også en god måde at komme ind på arbejdsmarkedet på, hvis man endnu ikke har været på arbejdsmarkedet eller i en periode har været ude af arbejdsmarkedet.

De fleksible ansættelsesregler kan også være årsagen til, at der er relativt få vikarer i Danmark sammenlignet med andre lande. Lige før finanskrisen, da Danmark oplevede akut mangel på arbejdskraft, var ca. 2 ud af 100 lønmodtagere vikarer. I dag er det cirka 1 ud af 100.

Vikarerne udgør således en lille, men vigtig del af arbejdsmarkedet. De hjælper virksomhederne med at få arbejdskraft, når behovet er akut. Uden vikarer og vikarbureauer ville beskæftigelsen være mindre og arbejdsløsheden større.

Og virksomhederne er glade for vikarerne De ser vikarerne som topprofessionel arbejdskraft.

Undersøgelser fra OECD har vist, at danske vikarer er blandt de dygtigste i Europa og på nogle områder også dygtigere end de fastansatte.

Det er vigtigt at være nuanceret i debatten om vikarer. Det billede, der fra tid til anden tegnes i medierne, kan efterlade et indtryk af, at vikarer er underbetalte, og at virksomheder bruger vikarer for at slippe billigere.

Der er selvfølgelig eksempler på, at enkelte vikarbureauer har handlet helt uanstændigt. Men de tegner på ingen måder vikarbranchen, og de brodne kar bliver dømt, når de overtræder gældende regler. Overenskomstsystemet i Danmark gør, at vikarer er dækket af overenskomster i samme omfang som fastansatte – også selvom færre vikarer melder sig ind i en fagforening.

Den generelle udvikling på arbejdsmarkedet går i retning af større fleksibilitet, ikke mindre. Fastansatte skifter oftere job, og kun de allerfærreste i den private sektor har det samme job gennem hele karrieren. Og fortsætter udviklingen, vil forskellene på vikarer og fastansatte blive udvisket: Samme løn- og ansættelsesvilkår, og flere hyppigere jobskift. Den udvikling er afspejlet i de danske overenskomster, der er gearede til at understøtte et fleksibelt arbejdsmarked - også for vikargruppen.

Bragt i Børsen 4. juni 2015