DA: Arbejdsmarkedet er ikke rustet til vækst

Medierne har i dag beskæftiget sig med et nyt særtræk fra Danmarks Statistik, som viser, at personer af dansk oprindelse også har fået del i jobopsvinget. DA er enige i tallene fra Danmarks Statistik og de kommentarer til tallene, der er kommet fra afdelingsdirektør hos Danmarks Statistik Niels Ploug.

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at Danmark i perioden 2011 til 2014 har haft en svag beskæftigelsesvækst, hvor der er blevet genvundet 41.416 ansættelser i den private sektor. Dette svarer til, at der er blevet skabt 20.710 fuldtidsstillinger i perioden. Præcis samme udvikling viste DA i Agenda 26. maj. Tallene fra Danmarks Statistik viser også, at der med udgangen af 2014 er 3.667 færre fuldtidsstillinger til etniske danskere i den private sektor.

Når Danmarks Statistik når frem til et jobtab for etniske danskere på 3.667 beskæftigede, og når man på baggrund af tal fra DA kan udlede en jobgevinst på 700 job, er forklaringen især, at Danmarks Statistik opgør deres tal efter oprindelsesland, mens DA opgør deres tal efter statsborgerskab. Danmarks Statistik når altså frem til et større jobtab blandt etniske danskere end DA.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Mange danskere har forladt arbejdsmarkedet. Alligevel er der skabt 20.710 stillinger i det private. Var flere af disse stillinger blevet besat med danskere i stedet for udlændinge, så ville stigningen i beskæftigelsesfrekvensen have været langt højere, end vi ser den i dag. Og dansk økonomi havde været langt bedre rustet til de udfordringer, vi står over for.

Tallene fra Danmarks Statistik illustrerer tydeligt, hvor udfordret det danske arbejdsmarked er, hvor afhængig vi er af udenlandsk arbejdskraft, og hvor nødvendigt, det er, at vi får flyttet danskere i den erhvervsaktive alder fra offentlig forsørgelse og ud i job. Skal Danmark tilbage på sporet, så skal det antal jobs, der er skabt indtil nu, skabes mange gange flere. Og det er det danske arbejdsmarked slet ikke rustet til. Vi savner, at politikerne kommer med konkrete politikforslag som svar på dette”.

Arbejdsmarked
7. juni 2015
KONTAKT