Mindsteløn er noget vi aftaler

Af adm. direktør Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening

Formændene for 3F og FOA giver i Berlingske (3/6) det indtryk, at mindstelønnen i Danmark vil blive lavere, hvis politikerne beslutter at sænke de offentlige ydelser. Det er ren skræmmekampagne op til valget.
Mindsteløn er noget, vi aftaler ved forhandlingsbordet. Vi har som arbejdsgivere ikke noget ønske om at sænke mindstelønningerne. Mindstelønnen kan kun sættes ned hvis 3F, FOA eller andre forbund indgår en kollektiv aftale om at sænke den. Og det vil kræve, at de selv tager forslaget med til forhandlingsbordet, for det kommer ikke fra arbejdsgiverne.

Overenskomsterne gælder for alle, uanset om medarbejderen er medlem af en specifik fagforening eller ej. Det betyder, at en overenskomstdækket virksomheden ikke kan ansætte en medarbejder til en løn under mindstelønnen. Den kendsgerning ændres ikke af, at kontanthjælpen eventuelt reduceres. Arbejdsgiverne ønsker et offentligt forsørgelsessystem, der bidrager til, at så mange som muligt kommer i arbejde. Det kræver, at der er forskel på, hvad man får fra det offentlige, og hvad man kan få ved at arbejde til mindstelønnen.

Bragt i Berlingske 9. juni 2015