Fejlinformation

Af analysechef Karina Ransby, Dansk Arbejdsgiverforening

Tre forskere fra CARMA, Center for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet, advarede her i avisen (22/5) mod en fejlinformeret debat om de offentligt forsørgede. Det er vi enige i. Derfor er det ekstra ærgerligt, at CARMA selv bidrager til fejlinformation.
Af CARMAs analyse fremgår det, at antallet af 15-64-årige offentligt forsørgede er faldet med ca. 120.000 fuldtidspersoner i perioden 2004-2014. Faktum er imidlertid, at faldet kun er halvt så stort, nemlig ca. 65.000 fuldtidspersoner. Samtidigt har CARMA ikke det fulde billede af antallet af offentligt forsørgede, idet personer på barselsorlov samt visse typer af støttet beskæftigelse ikke er inkluderet.
CARMA har da heldigvis ret i, at udviklingen er gået den rigtige vej. Faktum er desværre, at vi relativt bruger 60 mia. kr. mere end Sverige på indkomstoverførsler til personer i den erhvervsaktive alder.

Bragt i Politiken den 10. juni 2015