Personaleomsætning 2014

  • Årlig personaletilgang på 30,5 pct. og afgang på 27,5 pct.
  • Stigning i personaleomsætningen i forhold til 2013

Den samlede personaletilgang var på 30,5 pct. i 2014 for hele DA-området, mens den samlede personaleafgang var på 27,5 pct. Dette er en stigning i tilgangen på 3 pct.-point i forhold til 2013, mens afgangen er steget med 2 pct.-point i forhold til 2013, jf. figur 1. Tilgangen for arbejdere var 35,7 pct. og var dermed højere end tilgangen for funktionærer, som var 24,0 pct., jf. tabel 1 i læs mere boksen. Afgangsprocenten blandt arbejdere var 31,2, mens funktionærerne havde en afgangsprocent på 23,1 i 2014.

G:\STAT\Figurer\Personaleomsætning\Nyhedsbrev\2014\Figur-1-Udvikling-i-persona.jpg

Alle tre hovedbrancher havde en tilgangsprocent, der var større end afgangsprocenten. Serviceprægede erhverv havde den højeste til- og afgangsprocent i 2014 på hhv. 35,0 og 31,5 efterfulgt af bygge-og anlægsvirksomhed med en tilgang på 33,2 pct. og en afgang på 28,3. Endelig havde fremstillingsvirksomhed en tilgang på 19,7 pct. og en afgang på 18,6 pct. jf. tabel 1 i læs mere boksen og figur 2.

G:\STAT\Figurer\Personaleomsætning\Nyhedsbrev\2014\Figur-2-Til-og-afgang-Udvik.jpg

De kvartalsvise til- og afgange lå for alle fire kvartaler i 2014 mellem 9,8 pct. og 13,3 pct. på hele DA-området, jf. tabel 2 i læs mere boksen.

Til- og afgangen i de fire kvartaler er tilsammen højere end tallene i den årlige statistik. Årsagen hertil er, at kvartalsstatistikken også måler den personaleomsætning, som finder sted, når en medarbejder til- eller fratræder fra samme virksomhed mere end én gang inden for samme år. Herudover vil personer, som er ansat på samme arbejdssted en kortere periode flere år i træk, blive medregnet som stabile i årsstatistikken, mens de i kvartalsstatistikken vil blive medregnet som til- og afgang i de relevante kvartaler. Læs mere om metode og definitioner på side 2.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation af Personaleomsætning 2014 indeholder detaljerede oplysninger om personaleomsætningen, og udkommer samme uge som denne Statistik-Nyt. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik, e-mail: salg@da.dk.

KONTAKT
Publiceret:
16. juni 2015
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel 1Tabel 2Metode m.m.