Udenlandske virksomheder har ordentlige forhold

3F tegner i Politiken et forvrænget billede af arbejdsmiljøet i udenlandske virksomheder

Af arbejdsmiljøchef Christina Sode Haslund, Dansk Arbejdsgiverforening

"Udenlandske virksomheder har det værste arbejdsmiljø”, skrev Politiken den 7. juni. Påstanden stammer fra 3F, der har kigget på tal fra Arbejdstilsynets særlige indsats mod social dumping. Men 3F viser et fortegnet billede.

Det er aldrig i orden at konkurrere på et dårligt arbejdsmiljø. Det gælder danske såvel som udenlandske virksomheder. Her er DA enige med 3F. For de virksomheder som ikke lever op til arbejdsmiljøreglerne, er det helt på sin plads, at myndighederne griber ind.  

Heldigvis er der intet der tyder på, at der er dårligere arbejdsmiljø på udenlandske end på danske virksomheder. Faktum er, at hvis man ser på resultaterne af den særlige indsats mod social dumping hos henholdsvis udenlandske og danske virksomheder – som fremgår af Arbejdstilsynets hjemmeside – svarer niveauet af reaktioner til det generelle reaktionsniveau for hele Arbejdstilsynets tilsynsvirksomhed.

Arbejdstilsynet har i 2014 og 2015 udført 11 af disse særlige indsatser. I alt 362 udenlandske virksomheder og 866 danske virksomheder med udenlandske ansatte blev kontrolleret, og Arbejdstilsynet gav en såkaldt tilsynsreaktion til cirka hver anden udenlandske virksomhed.

En tilsynsreaktion på hver andet tilsyn svarer til det generelle niveau, når Arbejdstilsynet kommer på besøg på virksomheder i Danmark. Det kan lyde af meget, men er ikke udtryk for, at der generelt er problemer med arbejdsmiljøet på danske virksomheder.

I Danmark har vi, når vi sammenligner os med udlandet, et arbejdsmiljø i verdensklasse, og i gennemsnit oplever en virksomhed da også kun en arbejdsskade hver 15. år.

Vi skal sammen værne om et godt arbejdsmiljø – men ikke ved at skyde på udenlandske virksomheder og udenlandsk arbejdskraft, som vi nu og langt ud i fremtiden vil være afhængige af for at sikre vækst og velfærd.

Ingen har derfor gavn af at få arbejdsmiljøet i udenlandske virksomheder til at fremstå som meget ringere, end der er grundlag for - selvom det kan være belejligt i en valgkamp. I Danmark arbejder langt de fleste udenlandske ansatte under ordnede forhold på danske overenskomster, og udenlandske virksomheder bidrager hver dag til det danske samfund med at løse store og små opgaver, som der er stor efterspørgsel efter.

Vi har allerede en omfattende kontrol af udenlandske virksomheder. Arbejdstilsynet fører systematisk tilsyn med udenlandske virksomheder, der er anmeldt i registret for udenlandske tjenesteydere (RUT). Erfaringerne herfra er, at der kun hos 3 pct. af virksomhederne, der har anmeldt sig i RUT, er alvorlige problemer med arbejdsmiljøet. Indtrykket af tilstande som i det vilde vesten fortoner sig altså.

Bragt i Politiken den 15. juni 2015