Gode takter i regeringsgrundlaget

Fokus på et større arbejdsudbud, bedre vilkår for private virksomheder, og flere på erhvervsuddannelserne er et fint oplæg til, hvordan Danmark bliver klar til vækst.

Regeringen har i dag fremlagt sit regeringsgrundlag. Grundlaget indeholder blandt andet følgende punkter:

  • Indførelse af kontanthjælpsloft
  • Skattenedsættelser, så det bedre kan betale sig at gå fra forsørgelse til arbejde
  • Stop for nye omkostninger til virksomhederne og fjernelse af administrative byrder for 3 mia. kr.
  • Flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse
  • Lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft for virksomhederne

Formand for Dansk Arbejdsgiverforening, Torben Dalby Larsen:

”DA er tilfreds med, at regeringsgrundlaget fokuserer på nogle af de væsentligste barrierer for at få et Danmark, der er klar til vækst. Det er glædeligt, at regeringen vil videreføre reformpolitikken.

Der er positivt, at regeringen vil indføre et kontanthjælpsloft og lette skatten, så det bliver økonomisk set mere attraktivt for ledige at tage et job til mindstelønnen. DA hilser det også velkomment, at virksomhederne får mindsket de administrative byrder og samtidigt får sikkerhed for, at de ikke bliver pålagt nye omkostninger. Disse initiativer styrker grundlaget for at skabe private arbejdspladser i Danmark.

Et andet element, der får stor betydning for den danske jobvækst er, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse. DA ser med stor tilfredshed på, at regeringen vil sætte ind her. DA vil bidrage aktivt til den indsats.”

Arbejdsmarked
28. juni 2015
KONTAKT
Formand
Torben Dalby Larsen
33 38 92 72
tdl@da.dk