Målretning af Arbejdstilsynet

Af arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening Christina Sode Haslund

”Et bedre arbejdsmiljø kræver et stærkere Arbejdstilsynet [og] Det kræver en bedre bemanding,” skriver Arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten, Christian Juhl, i Information 27/6.

DA er enig i, at et godt arbejdsmiljø er vigtigt for både medarbejdere og virksomheder. Men løsningen er ikke at gøre Arbejdstilsynet større. Løsningen er at gøre Arbejdstilsynet mere målrettet.

Arbejdstilsynet udfører 45.000 kontrolbesøg på danske virksomheder hvert år. I otte ud af ti tilfælde konstaterer de ingen reelle problemer med arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet bruger altså størstedelen af sin tid på at kontrollere virksomheder, der ikke har brug for det.

Det er, fordi vi i Danmark har et arbejdsmiljø i verdensklasse. En gennemsnitlig dansk arbejdsplads vil opleve en arbejdsskade hver 15. år, og risikoen for at komme til skade er ikke større på jobbet end i fritiden.

Med andre ord er der ingen grund til at tjekke samtlige danske virksomheder for problemer. Vi ved, at en virksomhed i gennemsnit bruger 11 timer på at forberede og gennemføre et besøg fra Arbejdstilsynet. Hvis der ikke er noget at komme efter, er det unødigt bureaukratisk og gør i sidste ende danske virksomheder mindre konkurrencedygtige.

Derfor skal vi sikre, at Arbejdstilsynet fokuserer sin indsats på de virksomheder, der bevidst og gentagne gange overtræder arbejdsmiljøloven. For det er selvfølgelig ikke i orden.

Med forårets reform af Arbejdstilsynets indsats er vi godt på vej. Den betyder, at Arbejdstilsynet fremover i langt højere grad skal besøge de virksomheder, hvor risikoen for et dårligt arbejdsmiljø er størst. Det er sund fornuft.

Bragt i Information 3. juli 2015.