DA: Målret Arbejdstilsynets kontrol

Af arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening Christina Sode Haslund

Arbejdstilsynet bliver behandlet ”som et politisk stedbarn”, skrev arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F, Ulla Sørensen, på Altinget 24. juni. Ulla Sørensen efterspørger flere bevillinger og et stærkere Arbejdstilsyn.

De fleste har gode arbejdsvilkår

Ulla Sørensen glemmer tilsyneladende helt den store fælles indsats, som arbejdsgivere og medarbejdere sammen gør hver dag for at skabe sunde og sikre arbejdspladser.

To tredjedele af virksomhederne i Danmark har under fem ansatte. Det er for eksempel den lokale tømrermester med et par svende og en lærling. Og her er det altså ikke Arbejdstilsynet, der sikrer gode forhold. Det er det daglige samarbejde mellem mester og medarbejdere.

Målret indsatsen

Og modsat det billede, Ulla Sørensen tegner, så ønsker langt de fleste virksomheder gode arbejdsvilkår for deres ansatte. For 9 ud af 10 virksomheder er det medarbejdernes trivsel, der motiverer dem til at sikre et godt arbejdsmiljøet, viser en undersøgelse lavet af Rambøll for DA.

Vejen til et bedre arbejdsmiljø er derfor ikke at gøre Arbejdstilsynet større. Det er at gøre tilsynsindsatsen mere målrettet. Arbejdstilsynet skal fokusere sin indsats mod de virksomheder, der har arbejdsmiljøproblemer – og især de virksomheder, der bevidst og gentagne gange overtræder arbejdsmiljøloven.

Vi kan lære af Sverige

I dag bruger Arbejdstilsynet ofte stikprøver til helt tilfældigt at udvælge virksomheder til kontrol – uanset hvor godt arbejdsmiljøet måtte være. Det betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet kun finder reelle problemer med arbejdsmiljøet på 2 ud af 10 kontrolbesøg.

Arbejdstilsynet bruger altså størstedelen af sin tid på at kontrollere virksomheder, der ikke har brug for det.

Vi kan her lære af Sverige. Det svenske arbejdstilsyn kontrollerer færre virksomheder, men konstaterer til gengæld flere overtrædelser. Det tyder på, at svenskerne er bedre til at udvælge virksomheder med størst risiko for dårligt arbejdsmiljø.

Med den reform, som en bred kreds af Folketingets partier blev enige om i foråret, er vi allerede godt på vej. Reformen, der er støttet af arbejdsmarkedets parter, betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet fremover i langt højere grad skal besøge de virksomheder, hvor risikoen for et dårligt arbejdsmiljø er størst.

Bragt på Altinget.dk 1. juli 2015