Dansk Arbejdsgiverforening har den 8. juli 2015 svaret Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Svar på høring om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet og om bekendtgørelse om matchvurdering.

Beskæftigelsesrådet (BER) har den 2. juli 2015 modtaget et forslag til en ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet og bekendtgørelse om matchvurdering.

DA har følgende bemærkninger:

DA finder det logisk at foreslå at udskyde det særlige intensiverede samtaleforløb og deltagelse i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for dagpengemodtagere, der har haft lovligt ophold i Danmark i mindre end fem år til efter seks måneders ledighed. DA deler begrundelsen om, at det nye kontaktforløb pr. 1. juli 2015 med samtaler hver måned erstatter forsøget med en intensiveret kontakt for den gruppe.

For DA er det afgørende, at der er fokus på, at jobcentrene i langt højere grad understøtter de pågældende i jobsøgning og indtræden på arbejdsmarkedet frem for at sikre de pågældende danskundervisning.

DA har endvidere noteret sig, at en række bestemmelser i bekendtgørelsen om matchvurdering vedrørende personer omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven udgår af bekendtgørelsen. DA går ud fra, at dette skyldes, at disse bestemmelser vil blive knyttet til regelsættet for den nye lov om integrationsydelse.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
10. juli 2015