Dansk Arbejdsgiverforening har den 18. maj 2015 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Svar på høring vedrørende udkast til bekendtgørelser som følge af indførelse af kontantydelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 29. april 2015 til skriftlig høring i Ydelsesudvalget udsendt bekendtgørelser vedrørende kontantydelse.

DA har følgende bemærkninger:

Efter DA’s opfattelse bør bestemmelsen i § 4 stk. 2 om, at et tidligere CV skal gøres tilgængeligt være hovedreglen, idet det må antages, at de pågældende, som tidligere modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, allerede har et CV i jobnet.dk.

DA finder endvidere, at kontantydelsesmodtager samtidig med tilmeldingen skal forpligtes til samme dag at ajourføre oplysningerne i CV’et.

DA har ikke herudover bemærkninger til de udsendte bekendtgørelser.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
20. maj 2015