Elever skal være mere fagligt og geografisk mobile, hvis ledige praktikpladser skal besættes

I januar viste en analyse fra Undervisningsministeriet, at danske virksomheder potentielt ville kunne oprette 34.000 ekstra praktikpladser. Nu viser en ny supplerende analyse fra Undervisningsministeriet, at de 34.000 potentielle praktikpladser vil fordele sig skævt både geografisk og mellem uddannelsesretninger. For at få løst ubalancen på praktikpladsområdet er der derfor brug for at øge de praktikpladssøgendes faglige og geografiske mobilitet. Samtidig skal erhvervsskolernes opsøgende indsats og koordinering styrkes.

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort en analyse af potentialet for praktikpladser på erhvervsuddannelserne. Analysen er udarbejdet af Deloitte og ligger i forlængelse af en tidligere teoretisk analyse fra januar 2015, der viste, at der er knap 34.000 uudnyttede praktikpladsmuligheder i danske virksomheder.

Den nye analyse præciserer, hvilke uddannelsesretninger og hvilke regioner der har overskydende praktikpladser. Analysen viser, at potentialet fordeler sig skævt mellem uddannelsesretninger og regioner. Bl.a. konkluderer analysen, at:

  • knap hver tredje potentielle praktikplads findes inden for de merkantile uddannelser, hvor potentialet udgør godt 10.000 praktikpladser. Det svarer til, at antallet af praktikpladser vil kunne øges med 76 pct. på det merkantile område
  • vækstpotentialet er mindst inden for bygge- og anlægsuddannelser, hvor antallet af praktikpladser kan øges med 24 pct., hvis potentialet indfries
  • godt en tredjedel af potentialet findes i Region Hovedstaden. Potentialet er mindst i Region Nordjylland og Region Sjælland

Ligesom den første analyse bygger den supplerende på en række forudsætninger, der gør det vanskeligt at indfri hele potentialet i praksis. Bl.a. er det forudsat, at:

  • for hovedparten af de knap 34.000 pladser må flere virksomheder gå sammen for at kunne ansætte en elev på fuldtid.
  • knap hver tredje potentielle praktikplads er i virksomheder med én til fire ansatte. F.eks. er knap 3.000 potentielle praktikpladser på det merkantile område i virksomheder med under fem ansatte.
  • Analysen vedrører udelukkende udbuddet af praktikpladser. Der er ikke taget højde for, hvorvidt udbuddet matcher efterspørgslen efter praktikpladser på den konkrete uddannelse og geografiske placering.

Chefkonsulent Maria Bille Høeg:

”Undersøgelsen tager ikke udgangspunkt i virkeligheden. Vi ved slet ikke, om der findes 34.000 praktikpladser. Derfor vil DA ikke lægge til grund, at der findes 34.000 pladser, der kan vækkes til live med et snuptag, men det er helt afgørende, at erhvervsskolerne bliver langt bedre til at præsentere den brede pallette af aftalemuligheder, der findes, hvis også virksomheder, der kan ansætte under én elev, skal i spil.

Potentialet tager heller ikke højde for den ubalance, der allerede ses på praktikpladsområdet. En del af potentialet er givetvis pladser, der allerede eksisterer, men som ikke kan besættes, f.eks. fordi de praktikpladssøgende ikke er geografisk mobile eller ønsker at være kok og ikke tjener. Som den supplerende analyse f.eks. når frem til, svarer potentialet inden for bygge og anlæg i Region Nordjylland nogenlunde til antallet af praktikpladssøgende og elever i skolepraktik i regionen. Men måske ligger en stor del af potentialet inden for anlægsstruktør i Vesthimmerland Kommune, mens mange praktikpladssøgende ønsker praktikpladser som tømrer og bor i Aalborg. Det er derfor ærgerligt, at analysen ikke går et spadestik dybere, så dette mismatch kan blive afdækket.

Der findes virksomheder, som har vanskeligt ved at tiltrække dygtige elever til tomme praktikpladser. Og der er virksomheder, som skal inspireres til at oprette nye praktikpladser. Derfor skal erhvervsskolerne tage deres ansvar for det praktikpladsopsøgende arbejde alvorligt. De har initiativretten. De skal tage kontakten virksomhederne og hjælpe dem med at besætte praktikpladserne. Der er et potentiale på 5.000 praktikpladser, hvis blot alle erhvervsskoler blev lige så gode til at finde praktikpladser til deres elever, som de bedste.”


Mere viden

Undervisningsministeriets supplerende analyse af potentialet for praktikpladser på erhvervsuddannelserne. Maj 2015

DA's kommentarer til UVM's analyse om praktikpladspotentiale. Januar 2015

Uddannelse
26. august 2015
KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
LÆS MERE
Mere viden