Nyt ledighedsfald øger risiko for flaskehalse

For 12. måned i træk falder ledigheden. Der er nu så få ledige, at fortsætter udviklingen, vil det føre til stor mangel på arbejdskraft.

Danmarks Statistik har netop udsendt nye ledighedstal.

De viser, at bruttoledigheden er faldet med 1.400 personer på en måned, hvilket bringer ledighedsprocenten ned på 4,6. Dermed er bruttoledigheden faldet med næsten 10.000 personer på et år.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Selv om udviklingen er glædelig, er der også en bagside. Hvis ledighedsfaldet fortsætter, uden at vi gør noget, ender vi med en mere udbredt mangel på arbejdskraft.

Ledigheden er faldet 12 måneder i træk, og er nu så lav, at den ligger langt under niveauet før den helt særlige situation med overophedning på arbejdsmarkedet under højkonjunkturen i 2006-2008. Allerede nu oplever virksomhederne stigende rekrutteringsudfordringerne, som kun skærpes af, at ledigheden er for nedadgående

Det er helt afgørende, at jobcentrene strammer op, og sørger for at tackle virksomhedernes udfordringer med at finde medarbejdere.”

Arbejdsmarked
31. august 2015
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk