Målet er et forenklet feriesystem

Det er afgørende, at en ny ferielov sikrer et enklere og mere smidigt feriesystem, som letter virksomhedernes administration af ferieregler.

Beskæftigelsesministeren har i dag nedsat et ferielovsudvalg med arbejdsmarkedets parter og med forhenværende højesteretsdommer Børge Dahl som formand.

Udvalget skal se nærmere på ferielovens regler for optjening af feriepenge. Med de nuværende regler for ferie kan der gå op til 16 måneder, før nyansatte kan få deres feriepenge udbetalt. Ifølge EU-kommissionen er det i strid med lønmodtagerens ret til fire ugers årlig ferie.
Udvalget skal aflevere sine anbefalinger til regeringen senest næste efterår.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”Feriereglerne kan naturligvis forenkles.  

Det er dog et større puslespil at sammensætte et nyt feriesystem, som jo skal indarbejdes i virksomhedernes rutiner, de kollektive aftaler og andre regler på arbejdsmarkedet.

En afgørende brik i en samlet løsning er, at et nyt feriesystem giver virksomhederne administrative lettelser.  Et kommende feriesystem skal også tage højde for den økonomi, som er i feriesystemet i dag og have fornuftige overgangsregler mellem det nuværende og kommende system.”

Mere viden

Beskæftigelsesministeriet: Udvalg skal nytænke feriesystemet i Danmark herunder ferielovsudvalgets kommissorium

Personale og administration
31. august 2015
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
LÆS MERE
Mere viden