Praktikpladssøgende er ikke til rådighed for praktik

Ved seneste gennemgang af søgekøen mødte 3 ud af 4 praktikpladssøgende ikke op til samtale med erhvervsskolen. Halvdelen af de fremmødte havde ikke søgt praktikplads i en virksomhed inden for de seneste 2 uger, og op imod 60 pct. af dem var ikke fagligt mobile. Eleverne glemmer deres eget ansvar for at finde en praktikplads, mener DA.

Som led i praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken 2014 har erhvervsskolerne indkaldt samtlige praktikpladssøgende elever til 2 runder samtaler på skolerne/praktikcentrene. Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort resultatet af den anden runde af samtaler for perioden fra marts til maj 2015, der bl.a. viser følgende:

  • 3 ud af 4 elever fra søgekøen mødte ikke op til samtalen. Ud af de 1.997 elever i søgekøen, der var indkaldt, deltog 474 elever i samtalen, svarende til 24 pct. af eleverne i søgekøen.
  • Op imod halvdelen af de elever, der deltog i samtalen, har ikke søgt praktikplads hos en virksomhed inden for de seneste 2 uger. Alligevel anser næsten 90 pct. af eleverne sig for aktivt praktikpladssøgende.
  • Hovedårsagen til, at eleverne ikke har påbegyndt skolepraktik i praktikcenter, er, at eleverne selv har fravalgt det (44 pct.). Af de elever, der har fravalgt praktik i praktikcenter, fremhæver 36 pct., at de troede, de selv kunne finde en praktikplads i en virksomhed, mens 35 pct. anfører, at de var utilfredse med forsørgelsesgrundlaget ved praktik i praktikcenter
  • 62 pct. af de praktikpladssøgende, der deltog i samtalen, er ikke fagligt mobile og har ikke søgt praktikplads inden for andre uddannelser – f.eks. som tjener i stedet for kok. Søgende inden for det merkantile område er mest fagligt mobile.
  • De søgende, der søger mindst, er også mindst geografisk mobile. 46 pct. af de praktikpladssøgende, der deltog i samtalen, har ikke søgt en praktikplads, der lå mere end 1 times transporttid fra bopælen. Til sammenligning er der i beskæftigelseslovgivningen krav om, at ledige skal kunne overtage job med en transporttid fra bopælen på 1½-2 timer.

Chefkonsulent Maria Bille Høeg:

”Resultatet af ministeriets undersøgelse er nedslående, men desværre ikke overraskende. Alt for mange elever i søgekøen er fortsat ikke til rådighed for praktik.

Vi har en uddannelsesgaranti på erhvervsuddannelserne, der betyder, at ingen elever behøver at afbryde deres uddannelse, hvis de ikke har en praktikplads i en virksomhed. Stort set alle kan fortsætte deres uddannelse i et praktikcenter, og undervejs i det forløb vil langt de fleste få en praktikplads i en virksomhed, hvis de fortsat søger aktivt.

Hovedparten af de små 2.000 elever i søgekøen, der har sagt nej tak til at fortsætte deres uddannelse med praktik i et praktikcenter, kan ikke med rette siges at være praktikpladssøgende. De møder ikke op til samtale på skolen, søger ikke aktivt og er ikke fagligt og geografisk mobile.

Flere virksomheder har vanskeligt ved at få besat ledige praktikpladser, og vi kan se, at vi kommer til at mangle faglærte i fremtiden. Derfor er det afgørende, at de elever, der går i gang med en erhvervsuddannelse, færdiggør uddannelsen frem for at spilde tiden i søgekøen. De har fået en uddannelsesgaranti, men må ikke glemme deres eget ansvar for at finde en praktikplads.”

Mere viden

Analyse af elever i søgekøen til en praktikplads.

Uddannelse
2. september 2015
KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
LÆS MERE
Mere viden